4.-7. juuli 2019
Laulu- ja tantsupeo alguseni
286päeva 21tundi 15minutit 06sekundit

Osaleja

SEMINARID

Seminarid on ettevalmistusprotsessi osa kõikidele dirigentidele, kes on registreerinud oma kollektiivi laulupeole. Seminaridel osalemine on eeltingimus LTP toetusprogrammist dirigendi õppestipendiumi taotlemisel. Seminaridele registreerimine toimub laulu- ja tantsupeo elektroonilise registri kaudu.

Seminarid laste-, poiste-, nais-, mees- ja segakoori dirigentidele

Seminaril tegeldakse süvendatult liigirepertuaari ja ühendkoori kahe teosega: Pärt Uusberg „Igaviku tuules“ ja Gustav Ernesaks „Kuulajale“. Töökooriks on seminaristide koor. Seminarile palume tulla valmisolekuga laulda oma hääleliigi partiid.

NB! Seminaride alguse kellaajad on korrigeeritud, lisatud on orienteeruv lõpuaeg (14.09.18).

L, 27. oktoober PÄRNU,
Pärnu kontserdimaja kammersaal
kell 10.00-13.30 LASTEKOOR
kell 12.45-16.30 SEGAKOOR

P, 28. oktoober TALLINN,
Tallinna 21. kool
kell 10.00-13.30 SEGAKOOR
kell 12.45-16.30 LASTEKOOR

L, 3. november RAKVERE,
Rakvere gümnaasium
kell 11.00-14.00 LASTEKOOR

L, 3. november TARTU,
Tartu Karlova kool
kell 11.00-14.00 MEESKOOR
kell 12.45-17.00 NAISKOOR

P, 4. november TALLINN,
Tallinna 21. kool
kell 11.00-14.00 MEESKOOR
kell 12.45-17.00 NAISKOOR

L, 17. november TARTU,
Tartu Karlova kool
kell 10.00-13.30 SEGAKOOR
kell 12.45-16.00 LASTEKOOR
kell 16.15-18.30 POISTEKOOR

L, 17. november RAKVERE,
Rakvere gümnaasium
kell 17.00-20.30 SEGAKOOR

P, 18. november TALLINN,
Tallinna 21. kool
kell 10.00-13.30 SEGAKOOR
kell 12.45-16.00 LASTEKOOR
kell 16.15-18.30 POISTEKOOR

Seminarid mudilaskoori dirigentidele

Igal dirigendil palume kaasa võtta 2 lauljat, üks esimesest- ja teine teisest häälest.

R, 18. jaanuar kell 11.00-13.00 Tartu (koht täpsustamisel)
Tartu-, Jõgeva-, Võru-, Valga-, Põlvamaa

T, 22. jaanuar kell 10.00-12.00 kultuurikeskus Lindakivi (J. Koorti 22), Tallinn
Tallinna linn

T, 22. jaanuar kell 12.30-14.30 kultuurikeskus Lindakivi (J. Koorti 22), Tallinn
Harju-, Rapla-, Lääne- ja Hiiumaa

N, 24. jaanuar kell 11.00-13.00 (koht täpsustamisel)
Virumaa

R, 8. veebruar kell 10.00-12.00 Nooruse Maja (Roheline 1b), Pärnu
Pärnu-, Viljandi- ja Järvamaa

E, 11. veebruar kell 10.00-12.00 Kuressaare (koht täpsustamisel)
Saaremaa

MAAKONDLIKUD EELPROOVID

toimuvad kooridele ja puhkpilliorkestritele vahemikus jaanuar-mai 2019.

Kõikidel liikidel on kaks eelproovi, v.a:

  • mudilaskoorid, kellel on üks eelproov;
  • valiklastekoorid, kellel on koos tavaproovidega kokku kolm eelproovi;
  • valiknaiskoorid, valikmeeskoorid, valiksegakoorid, kellel on koos tavaproovidega kokku neli eelproovi.

Eelproovides toimub töö liigi- ja ühendkoori/koondorkestri repertuaariga, samuti iga kollektiivi ettelaulmine/ettemängimine.

Ühendkoori repertuaar on I ja II eelproovi vahel jagatud järgnevalt:

Meeskoor, naiskoor, segakoor
I eelproov: Gustav Ernesaks “Kuulajale”, Miina Härma “Tuljak”, Pärt Uusberg “Igaviku tuules”, Gustav Ernesaks “Mu isamaa on minu arm”
II eelproov: Mihkel Lüdig “Koit”, Fredrik Pacius “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”, Tõnis Mägi “Ilus oled, isamaa”, Peep Sarapik “Mesipuu”

Lastekoor
I eelproov: Pärt Uusberg “Igaviku tuules”, Tõnis Mägi “Ilus oled, isamaa” (kas 2- või 3-häälne seade)
II eelproov: Mihkel Lüdig “Koit”, Fredrik Pacius “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”, Peep Sarapik “Mesipuu”, Gustav Ernesaks “Mu isamaa on minu arm”

Poistekoor
I eelproov (poistekoorid, kes on valinud ühendkoori lõpuploki): Pärt Uusberg “Igaviku tuules”, Tõnis Mägi “Ilus oled, isamaa”, Gustav Ernesaks “Mu isamaa on minu arm”
II eelproov (kõik): Mihkel Lüdig “Koit”, Fredrik Pacius “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm” ning Peep Sarapik “Mesipuu” (poistekoorid, kes on valinud ühendkoori lõpuploki)

Ettelaulmiseks/mängimiseks on I ja II eelproovis järgmised teosed:

Mudilaskoor
Kohustuslikku laulu ei ole, loosiga esitatakse 2 laulu liigirepertuaarist

Lastekoor
I eelproov: loosiga Rasmus Puur “Maa, mida armastan” või  Kadri Voorand “Õnn ei tule pikutades” (NB! võib esitada ilma liikumiseta)
II eelproov: kohustuslik teos Karl August Hermann “Lauljate tervitus” ning loosiga üks teos kogu ülejäänud repertuaarist (s.h Voorand “Õnn ei tule pikutades” koos liikumisega)

Poistekoor
I eelproov: kohustuslik teos Arvo Pärt “Aatomiku laul”
II eelproov: kohustuslik teos Kadri Hunt “Mere kutse” ning loosiga üks teos kogu ülejäänud repertuaarist (k.a ühendkoori lõpuploki teosed, kui koor on vastava repertuaari valinud)

Naiskoor
I eelproov: loosiga Mari Amor “Päikese tõusu aegu” või Lembit Veevo “Suvine tuul”
II eelproov: kohustuslik teos Seto viis, Kristel Laas “Kergotamine” (esitada koos liikumisega) ning loosiga üks teos kogu ülejäänud repertuaarist

Meeskoor:
I eelproov: kohustuslik Riho Esko Maimets “Mu arm”
II eelproov: kohustuslik Tõnis Kaumann “Ärategemise laul” ning loosiga üks teos kogu ülejäänud repertuaarist

Segakoor:
I eelproov: loosiga Hain Hõlpus “Kannel” või Tõnu Kõrvits “Emakeelelaul”
II eelproov: kohustuslik teos Eino Tamberg “Isamaale” ning loosiga üks teos kogu ülejäänud repertuaarist

Puhkpilliorkester
I eelproov: kohustuslik teos Mart Siimer “Ärka, kannel ja harf!
II eelproov: loosiga üks teos kogu puhkpilliorkestrite repertuaarist ning orkestritel, kes on valinud ka koondorkestri lisaks loosiga üks osa Ardo Ran Varrese teosest “Eesti muinasjutt”

Sümfooniaorkestrite eelproovid

eelproov (vabatahtlik) – koondproov ja grupiproovid
L, 6. oktoober kell 11 Miina Härma gümnaasium
P, 7. oktoober kell 11 Tallinna Tehnikaülikooli aula

I eelproov – grupiproovid ja ettemäng
II eelproov – koondproov ja ettemäng

Eelproovides fikseeritakse kollektiivi lauljate/orkestrantide arv, mille alusel akrediteeritakse kollektiiv laulupeole.
Eelproovides ja seminaridel osalemine on kõikidele registreeritud kollektiivide juhtidele eeltingimus LTP toetusprogrammist õppestipendiumi taotlemisel.

Maakondlike eelproovide ajakava kooskõlastatakse maakonna/linna kuraatoriga ja avaldatakse laulu- ja tantsupeo kodulehel www.laulupidu.ee hiljemalt novembris 2018.

Hiljemalt 30. mail 2019 antakse läbi laulu- ja tantsupeo elektroonilise registri igale kollektiivile teada ettelaulmiste / -mängimiste tulemused ning avaldatakse kodulehel laulupeole oodatavate kollektiivide nimekiri.

Laulupeole akrediteerimiseks on vaja korrigeerida laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris kollektiivi liikmete andmed. Kollektiivi iga liige, kes on peole akrediteeritud, peab osalema kõikides laulupeo koondproovides ja kontserdil.

Laulupeo nädala ajakava

N, 4. juuli valikkooride; puhkpilli-, sümfoonia- ja koondorkestri liigiproovid
R, 5. juuli 2. kontserdi proovid
L, 6. juuli laulupeo 1. kontserdi läbimäng / rongkäik ja laulupeo 1. kontsert
P, 7. juuli puhkpilli-, sümfoonia- ja koondorkestri liigiproov / mudilaskoori liigiproov / laulupeo 2. kontsert

Liigid (vt ka laulupeo kava)

Koorid:

Kooris peab olema vähemalt 16 lauljat. Võimalikud erandid vaatab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA-le esitatud avalduste alusel üle laulupeo kunstiline toimkond.
Koor peab olema võimeline ette laulma iseseisvalt.

Valikmudilaskoor (VMUK)
2-häälne mudilaskoor, milles laulavad 1.-4. klassi lapsed (5. klassi lapsed erandkorras).
Koormus: mudilaskooride liigilaulud.

Lastekoor (LAK) / valiklastekoor (VLAK)
Lastekooride liik koosneb 5.- 9. klassi lauljatest (kuni 10% koorist võib olla 10. klassist).
Koormus: lastekooride liigilaulud, ühendkoor (v.a G. Ernesaks „Kuulajale“, M. Härma „Tuljak“); valikkooridel lisaks A. Pärt „Meie aed“ I osa, ühislaulud.

Poistekoor (POK)
Poistekooride liik koosneb 2-häälsest poistekoorist (1. klassist kuni poiste häälemurdeni) ja poistesegakoorist.
Koormus: poistekooride liigilaulud, poiste- ja meeskooride ühine repertuaar, avaühendkoor
(v.a G. Ernesaks „Kuulajale“); ühendkoori lõpuplokk on valikuline.
Poistesegakooride noormehed on teretulnud laulma ka meeskooride liigi repertuaari.

Meeskoor (MEK) / valikmeeskoor (VMEK)
Koormus: meeskooride liigilaulud, poiste- ja meeskooride ühine repertuaar, ühendkoor, ühislaulud; valikmeeskooridel lisaks valikkooride laulud.

Naiskoor (NAK) / valiknaiskoor (VNAK)
Koormus: naiskooride liigilaulud, ühendkoor, ühislaulud; valiknaiskooridel lisaks valikkooride laulud.

Segakoor (SEK) / valiksegakoor (VSEK)
Koormus: segakooride liigilaulud, ühendkoor, ühislaulud; valiksegakooridel lisaks valikkooride laulud

Segakooride mehed on teretulnud laulma ka meeskooride (ja valikmeeskoori) repertuaari.

Orkestrid:

Orkestris peab olema vähemalt 12 mängijat. Võimalikud erandid vaatab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA-le esitatud avalduste alusel üle laulupeo kunstiline toimkond.
Kollektiiv peab olema võimeline iseseisvalt ette mängima.

Puhkpilliorkester (PP)
Koormus: puhkpilliorkestrite liik, koondorkester on valikuline.

Sümfooniaorkester (SO)
Koormus: sümfoonia- ja koondorkestri repertuaar.