4.-7. juuli 2019
Laulu- ja tantsupeo alguseni
386päeva 03tundi 22minutit 50sekundit

Osaleja

Ettevalmistuse ajakava

Ettevalmistus dirigentidele
Seminarid on ettevalmistusprotsessi osa kõikidele dirigentidele, kes on registreerinud oma kollektiivi laulupeole. Seminaridel osalemine on eeltingimus LTP toetusprogrammist dirigendi õppestipendiumi taotlemisel. Seminaridele registreerimine toimub laulu- ja tantsupeo elektroonilise registri kaudu.

 

Seminar koorijuhtidele (v.a mudilaskoorid)

Seminaril tegeldakse süvendatult liigirepertuaari ja ühendkoori kahe teosega: Pärt Uusberg „Igaviku tuules“ ja Gustav Ernesaks „Kuulajale“. Töökooriks on seminaristide koor. Seminarile palume tulla valmisolekuga laulda oma hääleliigi partiid.

L, 27. oktoober PÄRNU,
Pärnu kontserdimaja kammersaal
kell 10.00 LASTEKOOR
kell 13.30 SEGAKOOR

P, 28. oktoober TALLINN,
Tallinna 21. kool
kell 10.00 SEGAKOOR
kell 13.30 LASTEKOOR

L, 3. november RAKVERE,
Rakvere gümnaasium
kell 11.00 LASTEKOOR

L, 3. november TARTU,
Tartu Karlova kool
kell 11.00 MEESKOOR
kell 14.30 NAISKOOR

P, 4. november TALLINN,
Tallinna 21. kool
kell 11.00 MEESKOOR
kell 14.30 NAISKOOR

L, 17. november TARTU,
Tartu Karlova kool
kell 10.00 SEGAKOOR
kell 13.30 LASTEKOOR
kell 17.00 POISTEKOOR

L, 17. november RAKVERE,
Rakvere gümnaasium
kell 17.00 SEGAKOOR

P, 18. november TALLINN,
Tallinna 21. kool
kell 10.00 SEGAKOOR
kell 13.30 LASTEKOOR
kell 17.00 POISTEKOOR

!!! Sega- ja meeskooridel on erakordne võimalus olla seminarikooriks – võimalust laulda koos Eestimaa dirigentidega, saada head õpetust heas seltskonnas. Koor peab olema ette valmistanud seminaril lauldava repertuaari. Kooride arv on piiratud.
Küsi lisa ja registreeru kuni 1. juunini 2018 kersti.seitam@laulupidu.ee

Seminar mudilaskooride dirigentidele jaanuar-veebruar 2019
Seminari kohad ja toimumisajad täpsustuvad peale registreerimise lõppu.
Igal dirigendil tuleb kaasa võtta oma peole registreeritud mudilaskoorist 2-4 lauljat,
võrdselt esimest ja teist häält.

MAAKONDLIKUD EELPROOVID

toimuvad kooridele ja puhkpilliorkestritele vahemikus jaanuar-mai 2019.

Kõikidel liikidel on kaks eelproovi, v.a:

  • mudilaskoorid, kellel on üks eelproov;
  • valiklastekoorid, kellel on koos tavaproovidega kolm eelproovi;
  • valiknaiskoorid, valikmeeskoorid, valiksegakoorid, kellel on koos tavaproovidega neli eelproovi.

Sümfooniaorkestrite proovid:

I eelproov – koondproov
L, 6. oktoober kell 11 Vanemuise kontserdimaja
P, 7. oktoober kell 11 Tallinna Tehnikaülikooli aula

II eelproov – grupiproovid ja ettemäng / regionaalne
III eelproov – koondproov + ettemäng / regionaalne

Eelproovides toimub töö liigi- ja ühendkoori/koondorkestri repertuaariga, samuti iga kollektiivi ettelaulmine/ettemängimine.
Eelproovides fikseeritakse kollektiivi lauljate/orkestrantide arv, mille alusel akrediteeritakse kollektiiv laulupeole.
Eelproovides ja seminaridel osalemine on kõikidele registreeritud kollektiivide juhtidele eeltingimus LTP toetusprogrammist õppestipendiumi taotlemisel.

Maakondlike eelproovide ajakava kooskõlastatakse maakonna/linna kuraatoriga ja avaldatakse laulu- ja tantsupeo kodulehel www.laulupidu.ee hiljemalt novembris 2018.

Hiljemalt 30. mail 2019 antakse läbi laulu- ja tantsupeo elektroonilise registri igale kollektiivile teada ettelaulmiste / -mängimiste tulemused ning avaldatakse kodulehel laulupeole oodatavate kollektiivide nimekiri.

Laulupeole akrediteerimiseks on vaja korrigeerida laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris kollektiivi liikmete andmed. Kollektiivi iga liige, kes on peole akrediteeritud, peab osalema kõikides laulupeo koondproovides ja kontserdil.

LAULUPEO NÄDALA AJAKAVA

N, 4. juuli valikkooride; puhkpilli-, sümfoonia- ja koondorkestri liigiproovid
R, 5. juuli 2. kontserdi proovid
L, 6. juuli laulupeo 1. kontserdi läbimäng / rongkäik ja laulupeo 1. kontsert
P, 7. juuli laulupeo 2. kontsert

LIIGID (vt ka laulupeo kava)

KOORID:

Kooris peab olema vähemalt 16 lauljat. Võimalikud erandid vaatab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA-le esitatud avalduste alusel üle laulupeo kunstiline toimkond.
Koor peab olema võimeline ette laulma iseseisvalt.

Valikmudilaskoor (VMUK)
2-häälne mudilaskoor, milles laulavad 1.-4. klassi lapsed (5. klassi lapsed erandkorras).
Koormus: mudilaskooride liigilaulud.

Lastekoor (LAK) / valiklastekoor (VLAK)
Lastekooride liik koosneb 5.- 9. klassi lauljatest (kuni 10% koorist võib olla 10. klassist).
Koormus: lastekooride liigilaulud, ühendkoor (v.a G. Ernesaks „Kuulajale“, M. Härma „Tuljak“); valikkooridel lisaks A. Pärt „Meie aed“ I osa, ühislaulud.

Poistekoor (POK)
Poistekooride liik koosneb 2-häälsest poistekoorist (1. klassist kuni poiste häälemurdeni) ja poistesegakoorist.
Koormus: poistekooride liigilaulud, poiste- ja meeskooride ühine repertuaar, avaühendkoor
(v.a G. Ernesaks „Kuulajale“); ühendkoori lõpuplokk on valikuline.
Poistesegakooride noormehed on teretulnud laulma ka meeskooride liigi repertuaari.

Meeskoor (MEK) / valikmeeskoor (VMEK)
Koormus: meeskooride liigilaulud, poiste- ja meeskooride ühine repertuaar, ühendkoor, ühislaulud; valikmeeskooridel lisaks valikkooride laulud.

Naiskoor (NAK) / valiknaiskoor (VNAK)
Koormus: naiskooride liigilaulud, ühendkoor, ühislaulud; valiknaiskooridel lisaks valikkooride laulud.

Segakoor (SEK) / valiksegakoor (VSEK)
Koormus: segakooride liigilaulud, ühendkoor, ühislaulud; valiksegakooridel lisaks valikkooride laulud

Segakooride mehed on teretulnud laulma ka meeskooride (ja valikmeeskoori) repertuaari.

ORKESTRID:

Orkestris peab olema vähemalt 12 mängijat. Võimalikud erandid vaatab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA-le esitatud avalduste alusel üle laulupeo kunstiline toimkond.
Kollektiiv peab olema võimeline iseseisvalt ette mängima.

Puhkpilliorkester (PP)
Koormus: puhkpilliorkestrite liik, koondorkester on valikuline.

Sümfooniaorkester (SO)
Koormus: sümfoonia- ja koondorkestri repertuaar.