Paberkirjad kannavad maist augustini laulupeo eritemplit

Alates tänasest saavad kõik masinloetavad kirjad Omniva kirjasorteerimiskeskuses omale laulupeo juubeli eritempli. Eritempli saab ligikaudu 2/3 kirjadest ning tembeldamine toimub juubeli laulu- ja tantsupeo eel ja järel, 2. maist kuni 31. augustini. 

„Kui tavapäraselt tembeldatakse kõik kirjasorteerimiskeskust läbivad kirjad ainult Eesti Posti kuupäevatempliga, siis sel suvel saavad enamik kirju omale lisaks ka laulu- ja tantsupeo juubelitempli. See on üks suurepärane viis, kuidas saame omalt poolt tähtsale suursündmusele tähelepanu osutada,“ ütles Omniva postiäri teenusejuht Kärt Kõiva.

Lisaks posti eritemplile avaldab Omniva juubelisündmuse puhul ka spetsiaalse margitoodete seeria.