XXVII laulupeo ja XX tantsupeo „Minu arm“ Tule Tulemise pressibriif 29.-30. juuni 2019

XXVII laulupeo ja XX tantsupeo Tule Tulemine on avamäng juubelipeole, kandes endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi ja väge igasse Eestimaa nurka. 2019. aastal saab Tule Tulemise traditsioon 50-aastaseks, esimest korda toimus üle-eestiline Tule Tulemine 1969. aastal seoses laulupeo sajanda juubeliga.

Muistne maakonnanimi Järvamaa tähendab soode, rabade, karstialade ja laugaste maad. Laulu- ja tantsupeo tule teekonnal näeb Järvamaa kaunist loodust ja metsade rohelust, põllu- ja maatööd, põlistalusid, kauneid kodusid ja moodsaid ettevõtteid, jõgesid ja järvi, mõisaid ja kirikuid, linna- ja maaelu, kohalikke inimesi, kes siin igapäevaselt oma tegemisi toimetavad- lihtsalt järvakaid. Kuuleme, näeme ja tunneme, mis meid tegelikult ümbritseb. Siin ja praegu, sellel ajahetkel. Kõik need paigad, mida läbib laulu- ja tantsupeo tuli, on armsad selle paikkonna inimestele, kes on sinna rajanud oma kodud, kasvatanud üles põlvkondade kaupa lapsi ja kes täna on laulu- ja tantsupeo traditsiooni edasikandjad.

29. juuni 2019 / Järvamaa

Kell 10.00 Tapa vallalt tule vastuvõtmine Ambla kultuurikeskuse taga peoplatsil. Esinevad Oisu kapell ja  Aravete pererühma Pärlikesed lapsed.

Kell 10.50 tule tervitamine Roosna-Alliku rahvamaja juures. Esinevad Roosna-Alliku rahvatantsurühmad Roosi ja Läte.

Kell 11.30 tule peatus Viisu rahvamaja parklas ja Kreutzwaldi pingi juures, kus tule võtab vastu 2016. aasta Järvamaa parim raamatukoguhoidja Malle Maimann, raamatu „Viisu 585“ autor. Tuld tervitavad kanneldajad ja kõlab lauluisa sõnadele loodud regilaul. Viisus kirjutas lugusid ka meie laluluisa F. R. Kreutzwald. Eelmisel aastal pandi seda aega meenutama temale pühendatud uhke pink.

Kell 12.15 tule tervitamine Valgma külaplatsil, kus Malle Maimann annab tule edasi koorijuhile  ja tantsuõpetajale, Paide linna vapimärgi kavalerile Malle Nööbile. Esineb rahvatantsurühm Vallatsi.

Kell 12.55 Paide keskväljakul toimub rahvatantsurühmade kontsert, avatakse keskväljaku ruumieksperiment „Ehe ruum“. Tulega liigub tantsujuht Helen Trug.

Kell 13.40 noored saadavad tule Paide Vallimäele, mis on laulu- ja tantsupidusid võõrustanud alates 1964. aastast. Täna toimub seal „5. meiekandi memmede tantsupidu.“ Helen Trug annab tõrviku memmede käte läbi edasi 65 aastat rahvatantsu juhendanud tantsujuhile Vilma Okasele, kes süütab memmede tantsupeo tule ja annab tõrviku edasi koorijuhtidele Anne Toomistule, Sirje Graubergile ja Piret Järvetile.

Kell 14.10 peatub tuli Laululina kuju juures, mis on püstitatud Järvamaa esimese laulupeo toimumise paika Tariuse aeda nagu seda kohta 111 aastat tagasi kutsuti. Tule võtavad üle Paide linna vapimärgi kavaler ja laulupidude ajaloo uurija Tiiu Saarist ja tantsujuht Anneli Nõmmik. Tuli liigub edasi vana rahvamajani käest kätte.

Kell 14.45 vana rahvamaja juures süütab laterna laulupeo tulega Tiia Tamm, kes on paljude laulu- ja tantsupidude stsenaariumide autor ning linna kultuuripreemia laureaat. Esineb Elisabeth Kattai. Tule viivad Reopallu Paide linna noored tantsujuhid Kätlin Merisalu ja Marita Kutsar, keda saadavad noored jalgratastel.

Kell 15.15 Paide linna ja Türi valla piiril Reopalu kaarsillal tantsivad Paide ja Türi rahvatantsijad ühiselt tantsupeo ühistantsu „Maa hing“. Paide linn annab tule edasi Türi vallale.

Kell 16.20 Eesti jalgrattamuuseumi juures süütab väikese lõkke muuseumi juht Valdo Praost ja esineb naisrühm „Ilodus“. Võimalus külastada jalgrattamuuseumi.

Kell 17.30 tuli peatub koreograaf, lavatantsupedagoog ja liikumisjuht Helmi Tohvelmani mälestuskivi juures sünnikodus Lõõla külas, kus kõneleb Anneli Mand ja tantsib Väätsa neiduderühm „Ilodus“.

Kell 18.00 tuld tervitatakse Piiumetsa külaplatsil, kus Anneli Mand süütab väikese lõkke.

Kell 19.00 retk läbi Änari ja Kolu külade Käru simmaniplatsile. Kärude muuseumi külastamise võimalus, esineb rahvatantsurühm„Naksakad naised“ ja memmede rühm, väikese lõkke süütab „Aasta ema“ tiitli saanu Liia Sizask. Kõneleb Käru kogukonna kogu esindaja Rutt Vaarmari.

Kell 19.30 saadetakse laternas peotuli mööda raudteed käsidresiiniga Türile.

Kell 20.20 Türi raudteejaamas võtab Kaitseliidu Türi üksikkompanii pealik Urmas Piigert tule ja liigutakse Kaitseliidu soomukiga Türi kultuurikeskuse ette.

Kell 20.30 süütab tulealtaris tule kauaaegne tunnustatud koorijuht Tiiu Schüts. Kontserdil „Tule lugu“ esinevad kohalikud lauljad, tantsijad ja pillimängijad. Tuli liigub ööbima tõrvikutega inimketis Türi Püha Martini kirikusse. Pargis jätkub simman ansambliga„Klaabu, Nipi ja Tige Kala“.

Kell 21.30 tudukontsert Türi Püha Martini kirikus, esinevad Türi Põhikooli noored lauljad ja Türi keelpillikvartett „MeidOn4“.

30. juuni 2019 / Järvamaa

Kell 6.30 tule äratamise tseremoonia Türi Püha Martini kirikus.

Kell 6.55 laternas tuli sõidab kanuus mööda Pärnu jõge Metsajõele. Kanuudes Türi vallavanem koos sõpradega.

Kell 10.00 tuld tervitatakse Metsajõe puhkekeskuses.

Kell 10.45 tuli peatub Taikse seltsimaja juures ehk 1964. aastal ehitatud hoone juures, kus on olnud Edasi kolhoosi kontor, raamatukogu ja rahvamaja, kus on läbi aegade tegutsenud huviringid ja kollektiivid. Tänasel päeval toimetab majas edukalt MTÜ Taikse külaselts. Väikese lõkke süütab külaseltsi eestvedaja Kristina Gudinas, esinevad Lõõtsaliigutajad.

Kell 11.15 tuli peatub Oisu rahvamaja juures. 1992. aastal loodud memmede rahvatantsurühm „Ohakas“ on Oisu rahvamajas kõige pikema staažiga. Juhendajaks Velli Leesmaa, kes on Oisus 60 aasta jooksul juhendanud nii noorte-, sega- kui ka memmede rühmi. Näeb tantsurühma esinemist koos segakooriga OiReTa.

Kell 11.50 tuld tervitatakse Kabala rahvamaja juures asuva August Pärli pingi juures. Väikese lõkke süütab orkester Kutter, kes mängib ka pillilugusid. August Pärl juhtis üle 40 aasta Kabala kultuurielu rahvamaja juhatajana ja kultuurimaja direktorina. Ta oli dirigent, koorilaulja ja orkestrijuht ning mängis mitut pilli. Iga aasta juulikuus korraldas ta Kabalas laulupeo. See traditsioon püsib tänaseni. 2019. aastal toimub juba Kabala 53. laulu- ja tantsupidu.

Kell 12.30 Imavere rahvamaja juures esinevad laululapsed ja tantsumemmed. Türi vald annab tule edasi Järva vallale.

Kell 13.35 tuld tervitatakse Koigi mõisa juures, kus esinevad Mait ja Erik Mikussaar, Brait Pärnik ja Hugo Kink.

Kell 14.25 Kilplaste teemapargis toimub kilplaste kombel peotule vastuvõtt. Peotuli liigub edasi kepphobuste ja vabatahtlike päästjate saatel. Kilplased on naljanditegelased, kes kuulsad ebaotstarbeka, mõttetu tegevuse ja narritempude poolest. Süüdatakse laternas peotuli ning külarahvas viib tule Müüsleri ausambamäele, kus süüdatakse küünaldest tulering.

Kell 15.00 tuld tervitatakse Aruküla mõisa ees, kus esineb Koeru segakoor. Tuli võetakse laternasse ning viiakse endiste koorijuhtide kalmudele.

Kell 15.40 Järva-Jaani pastoraadi pargis avatakse kunagisele koori- ja orkestrijuhile, heliloojale Voldemar Jürisele mälestuspink. Tuld tervitavad kohalikud elanikud ning esinevad külakapell, puhkpilliorkester, segakoor ja tantsumemmed. Muusikaline tervitus Lembit Saarsalult. Süüdatakse tulealtaris tuli.

Kell 16.40 tuld tervitatakse Aravete kultuurimaja ees. Esinevad Aravete Vokiratas tantsumemmed.

Kell 17.20 Anton Hansen Tammsaare sünnikodus Vargamäel tulevad laulupeo tuld uudistama „Tõe ja õiguse“ tegelased. Tuli liigub läbi muuseumi õue kultuurihiide, kus segakoori Sink-Sale-Pro asutajaliige ja kauaaegne volikogu esimees Jüri Kommusaar süütab tule Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta märgina valminud tulealtaris. Kõneleb koduloo-uurija, Järvamaa muuseumi teadusjuht  Ründo Mülts, esinevad rahvamuusikud. Tuli liigub rahvamuusikute saatel tagasi väljamäele, kust veoauto kastis sõidetakse koos Kallisaba puhkemajja.

Kell 18.30 tuld tervitatakse Kallisaba puhkemajas. Toimub tuletee kontsert, kus esineb Curly Strings. Tuli liigub lõkke juurest tagasi autoni käest kätte.

Kell 19.00 tuli viiakse laternas Paide meeskoori laulu saatel 25 meetri kõrgusele Valgehobusemäe vaatetorni ööbima.

 

Lisainfot Järvamaal toimuvate sündmuste kohta on valmis jagama:

XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“ Järvamaa kuraator Katrin Soomets

Telefon: 5345 4212

E-mail: katrin.soomets@gmail.com

 

Lisainfot Järvamaal toimuvate sündmuste kohta on valmis jagama:

Järvamaa Tule Tulemise päevajuht Urmas Lindlo

Telefon: 5371 6767

E-mail: pajustiklubi@gmail.com

 

Seoses Tule Tulemisega on valmis Teid aitama ka:

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum

Telefon: 523 6239

E-mail: sten@laulupidu.ee

 

  • Tule Tulemise teekonda saatvate ametlike fotograafide jäädvustused jõuavad jooksvalt Dropboxi kausta ning need on väljaannetele vabalt kasutamiseks / juurde palume märkida fotograafi nime. Tule Tulemise ametlik teemaviide sotsiaalmeedias on #tuletulemine
  • Lisainfot Tule Tulemise kohta leiab kodulehelt: www.tuletulemine.ee/
  • Kõik Tule Tulemise sündmused on kantud NaviCupi kaardirakendusele, kust näeb muuhulgas, kus tuli reaalajas liigub:https://navicup.com/public/embed/tule-tulemine-2019/
  • Laulu- ja tantsupeost ning sellele eelnevast Tule Tulemisest annab ülevaate ametlik äpp „Laulupidu“, mille saab mobiilirakendusse tõmmata kas Google Play’st või App Store’ist.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus jagab ajakirjanikele ning lisab kodulehele www.laulupidu.ee enne igasse maakonda jõudmist sarnaseid ülevaateid tuleteekonnal toimuvast. Lisaks jagatakse pressiteadete vahendusel infot Tule Tulemise tippsündmustest.