Laulupidu tõlgitakse esmakordselt viipekeelde

XXVII laulupidu „Minu arm“ tõlgitakse esmakordselt eesti viipekeelde ning XX tantsupidu saab kirjeldustõlke. Sedasi saavad laulu- ja tantsupeost osa nii kuulmis- kui ka nägemispuudega inimesed.

Liikumispuudega inimeste jaoks tuleb laulupeo ajaks Lauluväljakule spetsiaalne ratastooliala ning eraldi platvorm tantsupeo jälgimiseks paigaldatakse ka Kalevi staadionile.

„Esmakordselt said vaegnägijad ja pimedad võimaluse tantsupeost osa saada 2017. aasta suvel toimunud noortepeol. Nüüd saab kirjeldustõlke esimene üldtantsupidu ning esimest korda üldse tõlgitakse ka laulupidu viipekeelde. Need sammud teevad laulu- ja tantsupeost suunanäitaja, et ka erivajadustega inimesed on kultuurisündmustele oodatud,“  rõõmustas Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht.

4. juulil kell 15.00 toimuv tantsupeo etenduse peaproov on ligipääsetav nägemispuudega inimestele ning seal on professionaalne kirjeldustõlge. „Tõlget saab kuulata kõrvaklappidest ning nägemispuudega inimestele on valmistatud taktiilne tantsupeo teatmik. See koosneb tantsustaadioni skeemist, idee lühitutvustusest ja esitatavate tantsude taktiilsetest põhijoonistest, kuhu on toodud tantsu autor, nimi ja esitajad,“ kirjeldas Anneli Habicht.

5. juulil kell 18.00 toimuva XX tantsupeo „Minu arm“ kolmanda etenduse ülekannet saavad kõik soovijad oma telerist kuulata nägemispuudega inimestele mõeldud kirjeldustõlkega. Kirjeldustõlge kantakse üle ETV audiokanalil.

7. juulil kell 14.00 Tallinna Lauluväljakul toimuv XXVII laulupeo „Minu arm“ peakontsert on esmakordselt ligipääsetav eesti viipekeelsetele kurtidele. „Lauluväljaku tuletorni kõrval on spetsiaalne ratastooli- ja viipeala ehk esmakordselt tõlgitakse laulupidu eesti viipekeelde. Kes platsile tulla ei soovi, saavad viipekeelse tõlkega kontserdist osa otseülekandena Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaalis,“ lisas Habicht. Laulupeo kontserdi tarvis trükitakse nägemispuudega inimeste jaoks 50 punktkirjas kava, mis sisaldab laulupeo lühikirjeldust ning laulude pealkirja, autorit ja kooride üldnimetust. Kava ühel lehel on lauluväljaku taktiilne plaan.

Lauluväljaku Mere-värava infopunktis jagatakse 7. juulil peo ajal punktkirjas kavasid ja ligipääsetavusega seonduvat infot. Infopunktis on pimedatele kompimiseks ka lauluväljaku makett ja taktiilne plaan. Nii tantsupeo peaproovis kui ka laulupeo 7. juuli kontserdil on kohapeal puuetega inimesi abistamas vabatahtlikud.

Lisainfo XXVII laulupeo ja XX tantsupeo „Minu arm“ ligipääsetavuse kohta: https://www.epikoda.ee/laulu-ja-tantsupeo-minu-arm-ligipaasetavus/