Peole mitte osalema pääsenud kollektiivid, andke palun teada soovist osaleda rongkäigul

11. juunil kogunenud Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse nõukogu arutas muuhulgas ettepanekut lubada XXVII laulu- ja XX tantsupeo rongkäigust osa võtta ka peole ettelaulmise või ettetantsimise tulemusel mitte pääsenud kollektiivid. Tegemist on väga kaaluka otsusega, millest sõltub kogu laupäevase peo päeva sujuv korraldus, millel on omakorda otsene mõju erinevatele logistilistele lahendustele ja turvameetmetele.

Selgitamaks välja, milline on sellise otsuse mõju laulupeo avakontserdi algus- ning lõpu kellaaegadele, millest omakorda sõltuvad teleülekande algusaeg ning kõigi peoliste kontserdijärgne kojusõit ühistranspordiga, palub nõukogu kõigil XXVII laulu- ja XX tantsupeo teises eelproovis osalenud, kuid ettetantsimiste, -laulmiste või -mängimiste tulemusel peole mitte osalema pääsenud kollektiividel, võimalikust soovist rongkäigus osalemiseks teada anda oma maakonna kuraatorile hiljemalt 18. juuniks (k.a).

Vastav palve on praeguseks kõikidele teises eelproovis osalenud ent peole mitte pääsenud kollektiividele ning maakonna kuraatoritele ka edastatud. Järgmisel nädalal, 19. juunil koguneb SA nõukogu oma korralisele koosolekule, kus saadud lähteandmetele toetudes ning huviliste arvust, rongkäigu turvalisusest ja sujuvast korraldusest lähtuvalt otsustatakse edasised tegevused.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu