Rongkäigus soovib osaleda 459 ettelaulmiste või ettetantsimiste tulemusel mitte pääsenut

19. juunil kogunenud Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse nõukogu arutas ettepanekut lubada XXVII laulu- ja XX tantsupeo rongkäigust osa võtta ka peole ettelaulmise või ettetantsimise tulemusel mitte pääsenud kollektiivid. Kokku avaldas Sihtasutuse üleskutsel soovi rongkäigus osaleda 459 inimest.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse nõukogu hindas sellise hulga inimeste mõju rongkäigu erinevatele logistilistele lahendustele ja turvameetmetele pigem tagasihoidlikuks ning otsustas juubelipeol erandkorras anda soovi avaldanutele võimalus osaleda rongkäigus koos oma maakonna kolonni koosseisus.

Oma vastavast soovist teada andnud inimestega võtavad lähipäevil ühendust maakonna kuraatorid, kes paigutavad nad rongkäigus oma maakonna kolonnidesse. Nõukogu juhib tähelepanu, et peole akrediteeritud kollektiividele tagatud muud õigused neile ei laiene ning rongkäigus osalemiseks tuleb neil endal hoolitseda nii transpordi, toitlustuse kui ka võimaliku majutuse eest.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu