Tallinna linna liikluse ja parkimise ümberkorraldused laulu- ja tantsupeo ajal 2019

Seoses 4.-7. juulil toimuva XXVII laulu- ja XX tantsupeo “Minu arm” juubelipidustustega aitab Ühisteenused peonädalal linna liikluse ümber korraldada, et tagada turvaline liiklemine nii pidulistele ja pealtvaatajatele kui ka piirkonna elanikele, ettevõtete töötajatele ja klientidele.

Tänavused pidustused haaravad endaga kaasa Tallinna linna alates Kassisaba asumist kuni Kadrioruni, mis tähendab, et nende piirkondade elanikel ja seal tegutsejatel tuleb juba varakult arvestada juuli esimesel nädalal Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestatavate liikluse ümberkorralduste ja parkimispiirangutega.

Oluline info seoses liikluse ümberkorraldustega

* Peamised liikluse ja parkimise ümberkorraldused Tallinnas puudutavad Kalevi Staadioni ja Tallinna Lauluväljaku ümbrusesse ja rongkäigu marsruudile jäävaid piirkondi.

* Ümberkorraldused kehtestatakse erinevatel perioodidel max peonädalala ehk juuli esimese nädala jooksul (01.07-07.07.2019).

* Peopiirkondade uut liikumis- ja parkimiskorraldust suunavad ajutised liiklusmärgid ja neoonvestides liikluskorraldajad.

* Täpne info liikluse ja parkimise ümberkorralduste kohta asub aadressil www.parkimine.ee

 

Liikluse ja parkimise ümberkorralduste peamised piirkonnad:

KALEVI STAADIONI PIIRKOND

Järgmised tänavad on avalikuks liikluseks suletud ja nendel on lubatud liigelda ja parkida vaid korraldaja erilubadega pidu teenindavatel või kohalike elanike sõidukitel. Välja toodud tänavatel on antud ajavahemikul sõidukiirus piiratud kuni 30 km/h.

1. juulist kell 07.00 kuni 5. juulini kell 23.00:

Võistluse tn – muudetud Filtri tee poolt ühesuunaliseks, parkimine on keelatud, v.a ainult eriloaga tänava vasemal teepoolel kuni Võistluse 23 majani, peatumine alates Võistluse 23 majast kuni Püssirohu tn-ni on keelatud. Alates Püssirohu tn-st Võistluse tn pikendusele (Staadioni tn poole) on läbisõit suletud.

Püssirohu tn – muudetud Võistluse tn poolt ühesuunaliseks, peatumine vasakul teepoolel on keelatud, parkimine paremal teepoolel on lubatud ainult eriloa alusel.

Herne tn – peatumine keelatud Kergejõustikuhalli ümbruses kuni 5. juulini 24:00.

Juhkentali tn – erilubadega autobusside peatumine Staadioni-Püssirohu lõigul mõlemal sõidusuunal osavõtjate sisenemiseks/väljumiseks on erandkorras lubatud, erilubadega reisibusside parkimine toimub parempoolsel sõidurajal lõigul Püssirohu tn-Rimi (ülekäigurada).

Staadioni tn – 30. juunist kuni 5. juulini avalikuks liikluseks ja parkimiseks suletud, v-a erilubadega sõidukid. Kergejõustiku halli külastajad suunatakse ärasõiduks Herne tänavale.

4. juulil vahemikus 13.00-23.00 ja 5. juulil vahemikus 09.00-23.00 toimub operatiivne liikluse sulgemine Juhkentali tn nii Odra kui Liivalaia poolt (v.a lubadega sõidukid ja ühistransport) tantsupeo etenduse pealtvaatajate massilise kogunemise ja lahkumise perioodidel.

TALLINNA LAULUVÄLJAKU PIIRKOND

  1. juulist kell 07.00 kuni 8. juulini kell 14.00 on parkimine Oru hotelli eest olevas parklas keelatud (sh PARGI JA REISI alal).
  2. juulist kell 07.00 kuni 7. juulini kell 24.00 on Joa tn muudetud ühesuunaliseks (Kuristiku tn poolt) ja sellel on parkimine keelatud (v.a korraldajate erilubadega sõidukid vasemal teepoolel).
  3. juulist kell 07.00 kuni 7. juulini kell 24.00 on sõidukite parkimine keelatud Russalka parklas, Pirita tee kesklinnast väljuval sõidusuunal ehk teelõigul Vana-Pirita tee – Pirita tee 20, Vana-Pirita teel teelõigul Pirita tee – Pirita tee 20, Lauluväljaku Lasnamäe väravate läheduses olevates parklates ja Narva mnt kesklinnast väljuval sõidusuunal alates Narva mnt 128 kuni Turba tn-ni.
  4. juulist kell 07.00 kuni 7. juulini kell 24.00 on lubatud korraldaja erilubadega autobusside peatumine osavõtjate väljumiseks ja sisenemiseks Pirita tee (teelõigul Vana-Pirita tee – Pirita tee 20) kesklinnast väljuval suunal ning Narva mnt-l (Kuristiku-Oru tn lõik mõlemal suunal).

Piirkiirus 30 km/h kehtib:

  1. juulist kell 14.00 kuni 7. juulini kell 23.00 Narva mnt-l (Pirita tee-Smuuli lõik) ja Pirita teel (Narva mnt-Näitusekeskuse lõik).
  2. juulist kell 07.00 kuni 7. juulini kell 23.00 Kuristiku (Narva mnt-Oru lõik), Joa ja Oru tn-l (Narva mnt-Joa lõik).

Avalikuks liikluseks on suletud Narva mnt (Pirita tee-Turba lõik) 6. juulil kell 17.30 – 24.00 (I kontsert) ja 7. juulil kell 13.00 – 22.00 (II kontsert), piirang ei puuduta liinibusse.

Ratastoolis saabunud piletiga pealtvaatajate sõidukite eriloaga parkimiseks on mõned kohad reserveeritud Lauluväljaku mereväravate parklas. Eriloa taotlemiseks tuleb eelnevalt pöörduda korraldaja staapi ja loa eraldamise korral parkimisluba staabist (Oru Hotellis) enne peole saabumist välja võtta.

RONGKÄIGU PIIRKOND

  1. juulist kell 21.00 kuni 6. juulini kell 18.00 on parkimine keelatud rongkäigu kolonnide rivistumise alal kuni rongkäigu viimaste osalejate lahkumiseni Tõnismäe, Hariduse, Wismari (Toompuiestee-Toompea tn lõik), Roosikrantsi (Kaarli pst-Roosikrantsi 15 lõik) tänavatel. Samaks perioodiks muudetakse Toompuiesteelt Toompeale pääsemiseks Falgi tee kahesuunaliseks.
  2. juulil kell 09.00 kuni 18.00 on liiklus suletud rongkäigu kolonnide rivistumise alal: Vabaduse väljak, Kaarli, Roosikrantsi (Kaarli pst-Roosikrantsi 15 lõik), Hariduse, Tõnismäe, Toompea (Kaarli pst-Falgi tee lõik), Wismari (Toompea-Toompuiestee lõik), Toompuiestee (Wismari-Endla lõik), Luise (Toompuiestee-Koidu lõik), Koidu (Luise-Endla lõik), Endla (Suur-Ameerika-Tõnismäe lõik), Pärnu mnt (Liivalaia-Viru väljaku vaheline lõik). Erandkorras on avatud sissesõit Suur-Ameerika tn-lt Lõkke tn-le, seoses Endla tn poolt Lõkke tn-le sissesõidu sulgemisega kolonnide rivistuse ajal.
  3. juulil kell 11.00 (liinibussid alates 12.00) kuni 18.00 on avalik liiklus seoses rongkäiguga suletud marsruudil Vabaduse väljak – Viru väljak – Narva mnt – Pirita tee – Vana-Pirita tee kuni Lauluväljaku mereväravateni. Trolliliiklus Mustamäelt toimub tagasipöördeks vaid kuni Koidu tn-ni. Liinibussid suunatakse sellel ajal Pärnu maanteelt Estonia puiesteele ning Estonia pst-lt Teatri väljaku ja Lembitu tn kaudu Liivalaia tn-le.

Operatiivne info ümberkorralduste kohta asub aadressil parkimine.ee ja Ühisteenuste Facebooki-lehel https://www.facebook.com/yhisteenused/  

 

Lisainfo muudatuste kohta:

AS Ühisteenused

Endla 15, Tallinn 10122

Avatud: E – R 08.00-17.00

Klienditeeninduse telefon: 6 511 515

E-post: parkimine@yhisteenused.ee