Tantsupeoga seotud liikluskorraldus Tallinnas neljapäeval ja reedel

XX tantsupeo “Minu arm” turvalise liikluskorraluse tagamiseks annab Ühisteenused ülevaate Tallinna linna liikluskorralduse muudatustest 4.  ja 5. juulil ja soovitab jälgida linnas liikudes liikluskorraldajate juhiseid. Peamised muudatused täna ja homme puudutavad Kalevi staadioni ümbrust.
 
Juubelilaulu- ja tantsupidu “Minu arm” haarab endaga kaasa Tallinna linna alates Kassisaba asumist kuni Kadrioruni. “Järgneval neljal päeval tasuks peopaikade läheduses liigeldes kindlasti tähelepanelik olla ja peole tulles ühistransporti eelistada,” soovitab Ühisteenuste spetsialist Henrika Hain.
Liikluskorraldus Kalevi staadioni lähistel
Järgmised tänavad on avalikuks liikluseks suletud ja nendel on lubatud liigelda vaid elanike sõidukitel ning liigelda ja parkida korraldaja erilubadega pidu teenindavatel sõidukitel. Välja toodud tänavatel on antud ajavahemikul sõidukiirus piiratud kuni 30 km/h.
– Võistluse tänav – muudetud Filtri tee poolt ühesuunaliseks, parkimine on keelatud, v.a ainult eriloaga tänava vasemal teepoolel kuni Võistluse 23 majani, peatumine alates Võistluse 23 majast kuni Püssirohu tänavani on keelatud. Alates Püssirohu tänavast Võistluse tänava pikendusele (Staadioni tänava poole) on läbisõit suletud.
– Püssirohu tänav – muudetud Võistluse tänava poolt ühesuunaliseks, peatumine vasakul teepoolel on keelatud, parkimine paremal teepoolel on lubatud ainult korraldaja eriloa alusel.
– Herne tänav – peatumine keelatud Kergejõustikuhalli ümbruses kuni 5. juulini 24:00.
– Juhkentali tänav – erilubadega busside peatumine on lubatud Staadioni-Püssirohu lõigul mõlemal sõidusuunal osavõtjate sisenemiseks ja väljumiseks, erilubadega reisibusside parkimine toimub parempoolsel sõidurajal (suunaga bussijaama poole), lõigul Püssirohu tn-RIMI-ni.
– Staadioni tänav – kuni 5. juulini avalikuks liikluseks ja parkimiseks suletud, v.a erilubadega sõidukid. Kergejõustikuhalli külastajad suunatakse ärasõiduks Herne tänavale.
4. juulil vahemikus 13.00-23.00 ja 5. juulil vahemikus 10.00-21.00 toimub lühiajaline operatiivne liikluse sulgemine Juhkentali tänava nii Odra kui Liivalaia poolt (v.a lubadega sõidukid ja ühistransport) tantsupeo etenduse pealtvaatajate massilise kogunemise ja lahkumise perioodidel.
– Osavõtjate ja pealtvaatajate jalgratastele on korraldatud valvega jalgrattaparklad, kuhu tuleb jätta ka tõukerattad ja rulad. Kalevi Staadioni piirkonnas asub parkla Staadioni tänava sissepääsu juures ning see on avatud 4. juulil kell 13.00-22.30 ja 5. juulil kell 9.30-23.00.
Ratastoolis saabunud piletiga pealtvaatajate sõidukite eriloaga parkimiseks on kohad reserveeritud Staadioni parklas. Tänaseks on eriload väljastatud ja hetkel rohkem avaldusi piiratud kohtade tõttu enam vastu ei võeta.
Lisaks Kalevi staadioni ümbrust puudutavatele ümberkorraldustele muutuvad kuni 7. juulini ka Joa, Pirita, Vana-Pirita, Kuristiku, Oja tänava ning Narva maantee liiklus- ja parkimistingimused, samuti kehtestatakse selleks perioodiks osadel teedel sõidukiiruseks 30 km/h. Seoses laupäeval toimuva rongkäigu ja selle ettevalmistustega muudetakse liikluskorraldust ja sõidukite parkimise korda alates 5. juuli õhtust ka rongkäigu rivistumise aladel ja rongkäigu marsruudil.
Kõigil tänavatel ja teelõikudel, kus seoses laulu- ja tantsupeoga liikluskorraldus muutub, on üleval ajutised liiklusmärgid. Peo tipphetkel on korraga väljas sadakond neoonvestides Ühisteenuste liiklusreguleerijat, kelle juhiste järgimine aitab liiklust sujuvana hoida.
Täpsem info pidustustega kaasnevate suurimate liiklusmuudatuste kohta asub Ühisteenuste kodulehel https://www.parkimine.ee/laulu-ja-tantsupidu ja Facebooki-lehel https://www.facebook.com/yhisteenused/  ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA kodulehel www.laulupidu.ee
Joonised peonädala liikluskorralduse kohta: https://www.parkimine.ee/laulu-ja-tantsupidu
Liikluskorraldusega seotud Ühisteenuste fotogalerii: https://photos.app.goo.gl/zjnMBLFCbN9hiENT9