Sel aastal valmib rahvakultuurikollektiivide rahastamismudeli analüüs

Eesti Kooriühingu ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi eestvedamisel valmib sel aastal üleriigiline uuring, mis annab ülevaate rahvakultuurikollektiivide rahastamise hetkeseisust. Uuringut viib läbi SA Poliitikauuringute Keskus Praxis.

Uuringuga kogutakse andmed Eesti koori- ja orkestrijuhtide töötasude kohta. „Uurime, milline seis on töötasudes ning millised, millest koosnevad kooride tegevuseelarved ja millised on rahastamisel peamised kitsaskohad,“ räägib Eesti Kooriühingu juht Kaie Tanner. Kogutud andmete analüüsiga selgitatakse välja kooritegevuse püsima jäämiseks vajalikud kitsaskohad.

Uuringuprotsess on jaotatud kokku viieks etapiks, millest esimeses toimus uuringu formaadi ja küsimuste välja töötamine ja teises andmete kogumine. Ankeetküsitlusi viidi kokku läbi kaks.  „Ankeetküsitlusega kollektiivide juhendajate seas uurisime, kuidas on korraldatud nende töö tasustamine ja mil määral on tasu tasakaalus töömahuga. Lisaks viisime läbi küsitluse ka kollektiivide seas, millega uurisime kollektiivide tegevuse rahastamise korraldust ja põhimõtteid,“ räägib ERRSi juht Epp Joab.

Andmeid koguti nii kollektiivide juhendajatelt kui nende majandamisega seotud inimestelt. Lisaks kaasati ka näiteks kohalikke omavalitsusi, koole, rahvamaju ja teisi rahvakultuuri liikumisega seotud osapooli, et valdkonnale võimalikult terviklik vaade uuringuga saada. Küsitluste läbiviimine ja andmete kogumine lõppes 14. jaanuaril.

Ülejäänud protsess näeb ette andmete analüüsimist ja järelduste tegemist. „Tulemuste esmase analüüsi järel viime läbi ka aruteluseminari ja korraldame fookusgruppe,“ rääkis Joab.

Uuringu tulemsute põhjal töötatakse välja soovitused ja ettepanekud valdkonna rahastamise parandamiseks. Uuringutulemused avalikustatakse  sügisel 2019.

 

Lisainfo:

Epp Joab

epp.joab@errs.ee