Rongkäigus soovib osaleda 459 ettelaulmiste või ettetantsimiste tulemusel mittepääsenut

11. juunil kogunenud Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse nõukogu arutas muuhulgas ettepanekut lubada XXVII laulu- ja XX tantsupeo rongkäigust osa võtta ka peole ettelaulmise või ettetantsimise tulemusel mitte pääsenud kollektiivid.

Selgitamaks välja, milline on sellise otsuse mõju laulupeo avakontserdi algus- ning lõpu kellaaegadele, millest omakorda sõltuvad teleülekande algusaeg ning kõigi peoliste kontserdijärgne kojusõit ühistranspordiga, paluti kõigil XXVII laulu- ja XX tantsupeo teises eelproovis osalenud, kuid ettetantsimiste, -laulmiste või -mängimiste tulemusel peole mitte osalema pääsenud kollektiividel oma soovist rongkäigus osalemiseks teada anda maakonna kuraatorile.

Kokku avaldas Sihtasutuse üleskutsel soovi rongkäigus osaleda 459 inimest. 19. juunil arutas korraliselt kogunenud Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse nõukogu küsimust uuesti ning hindas sellise hulga inimeste mõju rongkäigu erinevatele logistilistele lahendustele ja turvameetmetele pigem tagasihoidlikuks ning otsustas juubelipeol erandkorras anda soovi avaldanutele võimalus osaleda rongkäigus koos oma maakonna kolonni koosseisus.

Oma vastavast soovist teada andnud inimestega võtavad lähipäevil ühendust maakonna kuraatorid, kes paigutavad nad rongkäigus oma maakonna kolonnidesse. Nõukogu juhib tähelepanu, et peole akrediteeritud kollektiividele tagatud muud õigused neile ei laiene ning rongkäigus osalemiseks tuleb neil endal hoolitseda nii transpordi, toitlustuse kui ka võimaliku majutuse eest.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu