Peeter Perens ja Siim Selis: “Lihtne oleks võtta vanad hitid, aga laulupidudelt oodatakse uut repertuaari”

XXVII laulupeo “Minu arm” ideekavandi autorite Peeter Perensi ja Siim Selise sõnul on laulupeo kava koostamine mitmekihiline ja sügav protsess, kus iga teos on põhjalikult kaalutud. Repertuaari aluseks oleva nägemuse ideekavandist panid mehed kirja veidi vähem kui kolm aastat enne pidu, 2016. aasta augustis.

“Ideekavandi põhiülesanne on esitada selle autorite nägemust, millise näoga võiks laulupidu olla. Repertuaari koostamine on sellest järgmine samm, mis tehakse kavandit aluseks võttes juba oluliselt laiemas ringis,” selgitavad Perens ja Selis.

Laulupeo kava koostamine saab alata alles siis, kui ideekavand on välja valitud ning kokku on pandud peo kunstiline toimkond. Lisaks valitud ideekavandi esitajatele kuuluvad laulupeo kunstilisse toimkonda kõik liigijuhid ning samuti muusikatoimetaja Ave Sopp. 2019. aasta laulupeo “Minu arm” kunstiline toimkond sai paika 2016. aasta lõpuks ehk suisa pool aastat enne seda, kui toimus noortepidu “Mina jään”.

Nagu juba harjumuseks saanud, nii koosneb ka XXVII laulupidu kahest muusikaküllasest päevast – esimene päev on sedapuhku pühendatud meid eluteel suunavatele õpetajatele ning teisel päeval ootab ees juba traditsiooniline laulupeo kontsert. “Laulupidu tervikuna võiks olla koht, kus suudame mõelda suurelt ja keskenduda väärtustele, mis on toonud meid siia ja viivad ka edasi,” ütleb Perens.

Kontsertide kavad pandi paika liigijuhtide eestvedamisel ning paljude erinevate osapoolte ühise jõupingutusena. Töö käigus tehti heliloojatele sihttellimusi, korraldati heliloomingukonkurss. Traditsiooniliselt tegid omapoolseid pakkumisi ka Kooriühingu alaliidud, aga ka eraisikud. Kava kinnitab Eesti Kooriühingu muusikanõukogu.

“Ükski lugu ei satu laulupeo repertuaari ajendatuna päevapoliitikast. Lood asetuvad oma kohale kindla põhjusega ja lähtuvalt nende sobivusest ideekavandiga. Loomulik on ka see, et sama lugu võib erineval ajahetkel olla erineva tähendusega. Seda ei saa kunagi ette näha ning see muudabki protsessi sedavõrd väljakutsuvaks,” teavad Perens ja Selis omast kogemusest öelda.

Meeste sõnul tuleb repertuaari kokku pannes otsida tasakaalu juba armastatud heliloomingu ja uudisteoste vahel. Samas ei tohi kindlasti unustada, et just uudisteostega on võimalus rikastada terve Eesti koori- ja orkestrimuusikute repertuaari. “Me saame uut muusikat tellida ja heliloojad on ka huvitatud seda kirjutama. Lihtne oleks võtta vanad hitid, aga uut repertuaari oodatakse pikisilmi. Meie aja kohustus on mitte lasta liugu möödunud aegade repertuaari peal,” kinnitavad Perens ja Selis.

Mis puudutab laulupeo esimest päeva, siis see on viimastel pidudel andnud kunstilistele juhtidele rohkem mänguruumi, et viia ellu nägemust, mis ideekavandiga välja on pakutud. “Meie soov on sedapuhku teha ekskursiooniga eesti muusikalukku kummardus kõikidele õpetajatele. Esimesel päeval kõlavad eesti muusika kaunimad ja olulisemad kooriteosed, uhke orkestrimuusika ning midagi hoopis ootamatut – kammermuusika laulukaare all,” lisab Perens.

Selleks, et repertuaar saaks ühtviisi jõukohane kui ka arendav, peab liigijuhtidel olema hea tunnetus, mis toimub Eesti koorimuusikas – mida koorid laulavad, mida orkestrid mängivad, mis on nende lemmikpalad ning mis on aktuaalne. Esmane tagasiside laulupeo kontseptsioonile on ideekavandi autorite sõnul olnud soe.

XXVII laulu- ja XX tantsupidu “Minu arm” toimuvad Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil 4.-7. juulil 2019. aastal.

XXVII laulupeo repertuaariga saab tutvuda siin.