Politseikoor Chorus Menticum: meil on ühine eesmärk, mille nimel me tegutseme

Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide majanduslikku olukorda kaardistanud uuring on tekitanud elavat vastukaja ja arutelusid. Nende taustal taustal teeme järgnevatel nädalatel lähemalt tutvust erinevate kooridega, et uurida lähemalt, kuidas ja mille toel kollektiivid Eestis tegutsevad.

Politsei- ja Piirivalveameti juures tegutseb tänavu kümnendat tegevusaastat tähistav pea 40-pealine koor Chorus Menticum, millest on saanud kogu politsei ja hinnatumaid esindusüksusi. Koori pikaaegne dirigent Eve Paap ja liige Maria Gonjak räägivad, et koori tegevust on elus hoidnud nii liikmete kui kogu PPA suur toetus.

Koor sai loodud kümme aastat tagasi ennekõike PPA aastapäevapäeoks, millest nüüd on välja kasvanud aastaringselt tegutsev ja kooskäiv seltskond inimesi, kes jagavad ühiseid väärtuseid ja rõõmu koorilaulu üle. Dirigent Eve Paapi sõnul on koor leidnud kogu organisatsioonis koha, mis iga aastaga üha tugevamalt kinnistub.

Seda ilmestab koori organiseeritus ja kõigi osapoolte ühistööna loodud arengukava, mis mitmeks aastaks tegevussuunad seab. „Me oleme kokku leppinud, mis on meie funktsioon ja eesmärgid. Me lihtsalt ei käi koos, vaid meil on ühine ülesanne ja mõte, mille nimel me tegutseme. Kõik teised tegevused tulevad sellest ühisest eesmärgist,“ räägib dirigent. Kooril on kirja pandud ka missioon ja visioon, mis käib käsikäes kogu organisatsiooni eesmärkidega. Seda teeb koor PPA eelarve toel, mis lubab koori dirigendil pühenduda oma põhitööle, korralduslike küsimustega tegeleb koori valitud juhatus.

Kui Chorus Menticum koondab töötajaid, keda ühendab ühine kirg muusika, siis loob see Gonjaki sõnul omakorda positiivset kuvandit ka PPA-le. „Tahame või mitte, siis politseiniku vaadatakse teistsuguse pilguga. Koorilaul on üks positiivne võimalus anda sellele soojem ja pehmem külg,“ räägib Gonjak ja lisab, et see on üks viis näidata, et ka politseinikuameti taga on inimene, kellel on hobid ja huvid

Ühised väärtused ennekõike

Chorus Menticumis laulab hetkel 38 lauljat. Ehkki politseis on töötajate hulgas ülekaalus mehed, siis on koorilauljate seas valdavad siiski naishääled. Seetõttu tuleb osa liikmeid leida ka väljastpoolt. Sel aastal liitus kooriga kaheksa liiget, kellest pooled olid mehed. “Oleme selle üle väga rõõmsad, et tänavune aasta niivõrd viljakas on olnud,” räägib dirigent. Varasemalt on kooriliikmete arv püsinud stabiilselt 30 ümber.

Kooriga saavad liituda kõik politsei- ja piirivalveameti töötajad. Liikmete seast leidub aga ka teistest organisatsioonidest tulnuid. Seda tehakse aga valikuliselt ja eelkõige sarnase profiiliga asutustest. “Kui sa laulad politseikooris, siis sul peavad olema mingisugused väärtushinnangud, mis klapivad selle organisatsiooniga,” räägib Paap ja lisab, et vormis esindamine tähendab lisaks võimalusele ka teatud vastutust. Nii otsitakse huvilisi näiteks Päästeametist, vanglast või näiteks prokuratuurist.

Tegutseb organisatsiooni toetusel

Koori igapäevast tegevust juhib liikmete valitud president, kes omakorda endale meeskonna (juhatuse – toim) valib. Kunstilist poolt veab eraldiseisvana dirigent. Tema on ühtlasi ka ainukene palgatud töötaja, kelle tasu tuleb Lõuna prefektuuri eelarvest.

Lõuna prefektuuri eelarvest tuleb ka koori tegevuse põhitoetus. Vajaduspõhiselt taotletakse lisarahastust läbi prefektuuri juures tegutseva ja politseinike huvitegevust koondava mittetulundusühingu. 

Samuti maksab iga laulja regulaarselt liikmemaksu, millest kaetakse igapäevased pisikulud. Dirigendi palgale lisaks on organisatsiooni poolt kaetud ruumid harjutamiseks ja võimaluse korral saadakse tuge ka transpordiga. Iga väljasõidu ja ühise tegevuse olmelised kulud nagu toitlustus ja majutus katab iga laulja ise.

Rahalisele toetusele samaväärselt oluliseks peab koor ka väärtustatud toetust. “Me peame hästi suure kummarduse tegema kogu organisatsioonile. PPA organisatsioonina on koori väga palju toetanud ja meie töötajad näevad seda ägeda väljundina, kuhu kuuluda ja kuidas igapäevatööst korraks välja tulla,” räägivad mõlemad.

Aasta täis tegevusi

Koori aktiivne hooaeg kestab septembrist järgmise suveni. Kümne tegevusaastaga on tekkinud ka esinemisi ja ülesastumisi, mis on igal aastal juba ette teada. „Detsembris on Paide kirikus hukkunud politseinike mälestamisüritus, novembris iga-aastane PPA aastapäevapidu,“ räägivad nad. Lisaks käiakse kaks korda aastas omal käel korraldatud koorilaagrites.

Tänavune aasta möödus ka Chorus Menticumile valdavalt laulupeoks ettevalmistumise tähe all. Dirigendi sõnul üldiselt üle ühe-kahe suure sündmuse või kontserdi ette ei võeta. „Kooris käimine on meie inimeste jaoks hobi ja viis enese väljendamiseks. Kui selles saab kohustus, siis sellest ei tunta enam rõõmu,“ selgitab ta.

Paapi ja Gonjaki sõnul veedavad kooriliikmed omavahel aega ka vabal ajal. Sotsiaalne kapital, mis ühe organisatsiooni juurde loodud ühenduses tekib, on hindamatu ja võiks paista eeskujuna ka mitmetele teistele avaliku ja erasektori organisatsioonidele.

Chorus Menticum kohta leiab lisainfot nende Facebookist.