Valmistatakse ette kollektiivijuhtide palgatoetuse süsteemi

Suur osa kollektiivijuhtidest ei saa töötada oma põhierialal, kuna see ei taga neile piisavat sissetulekut. Samuti ei kuulu töösuhte reeglite hulka tihti puhkuse- ja lähetustasu maksmine ning korraldusliku ja ettevalmistava iseloomuga töö on reeglina tasustamata. 

Selline sotsiaalmajanduslikult nõrk perspektiiv kollektiivijuhtide elukutsetele on tekitanud olukorra, kus juhendajate kogukond väheneb ning puudub piisav järelkasv. Olukorra parandamiseks on Kultuuriministeeriumi eestvedamisel väljatöötamisel kollektiivide palgatoetussüsteem. Sellega soovitakse korrastada juhendajate töötamise tingimusi, seal hulgas toetada kollektiive oma juhendajatele tööturul konkurentsivõimelise palga maksmisel.

„Spordivaldkonnas makstakse palgatoetust treeneritele. Lisaks spordiklubide toetamisele on selle süsteemi sisseviimine korrastanud ka treenerite süsteemi laiemalt. Näiteks on valdkonnal hea ülevaade kõikidest treeningutest ning saavutatud ka treenerite oskuste parandamine, kuna toetuse saamise eelduseks on määratud kindel kutsekvalifikatsiooni tase,“ tõi kollektiivijuhtide palgatoetussüsteemi väljatöötamisega tegelev Allan Tamme ühe näite valdkonnast, kus sarnast probleemi on juba lahendama asutud. 

Toetuse andmise soovitud tulemuseks on olukord, kus võimalikult paljudele juhendajatele on tagatud senisest õiglasem ja kaasaja ootustele vastav töötasu ning  töölepingust tulenevad sotsiaalsed garantiid. 

„Planeeritava kollektiivijuhtide palgatoetuse süsteemi sisuks on toetada juhendajate tasu maksmise toetamist riiklike tööjõumaksude ulatuses. Tingimused, milline süsteem võiks välja näha, on koos valdkonna esindusorganisatsioonidega veel kujundamisel. Arutluse all on olulised eeldused toetuse saamiseks, nagu juhendajate kutsekvalifikatsiooni olemasolu ning kollektiivi laulu- ja tantsupeoliikumises osalemine. Samuti on tähtis, et oleksid tagatud kõik töölepingust tulenevad sotsiaalsed garantiid,“ lisas Tamme. 

Laulu- ja tantsupeo liikumise eest seisvad organisatsioonid on moodustanud töörühma, kus juhendajate palgatoetuse süsteemi ettepaneku küsimusi arutatakse. Eesmärk on valmiv ettepanek esitada detsembrikuuks Kultuuriministeeriumile. Kindlasti võtab oma aja ka sellise süsteemi administratiivse ja tehnilise teenuse ülesehitamine, mis võiks Tamme arvates toimuda 2020. aastal.