Valmis on esimesed laulikud

Laulupeo muusikatoimetaja Ave Soppi sõnul on tänavused laulikud uued nii sisu kui vormi poolest. Kõik laulikud koos repertuaari juurde kuuluvate klaverisaadetega, saatefonogrammide CD ja orkestrite õppematerjalidega jõuavad kollektiivideni suve alguseks.

Laulupeo muusikatoimetaja Ave Soppi sõnul valmib igale kooriliigile laulik, mis sisaldab liigi- ja ühendkoori repertuaari ning valikkooride laulik, kus on kõik laulupeo 1. kontserdi kooriteosed. Orkestrijuhid saavad tavapäraselt igast teosest partituuri ja partiidekomplekti.

Laulikutes esitatud repertuaari täiendavad lugude autorite ja liigidirigentide tutvustused. „Kuna juubelilaulupeo 6. juulil toimuv I kontsert on pühendatud õpetajatele, siis lähtusime sellest ka teoste autorite ja liigijuhtide tutvustusel, keskendudes rohkem nende teadmiste omandamisele ja edasiandmisele, mitte niivõrd elulookirjeldusele ja lugude valmimisdetailidele,“ iseloomustab Sopp laulikuid.

Oma repertuaariga lauliku saavad lastekoorid, mudilaskoorid, naiskoorid, poistekoorid, segakoorid ja valikkoorid. Erinevalt varasemast saavad ühise lauliku poistesegakoorid ja meeskoorid. „Kuna neil kahel kooriliigil on eesoleva laulupeo repertuaaris palju ühiseid palasid ja seadeid, koostasime neile ühise lauliku,“ selgitas Sopp. Enamik laulikuid valmivad märtsi- ja aprillikuus, valikkooridele mõeldud laulik ilmub trükist mais. Klaviiride ja saatefonogrammidega CD, mis õppeprotsessi hõlbustamiseks on koostatud, peaks kollektiivijuhtideni jõudma mais.

Kõik laulikud on kujundatud juubelipeo visuaalse graafika järgi. Erinevalt varasematest pidudest on juubelipeo laulikud kõik üht värvi. Eri liikide laulikuid eristavad lauliku seljal esitatud nimi ja peo visuaalsest keelest võetud foto. Laulupeo muusikatoimetaja Ave Soppi sõnul on juubelipeo laulikutes tavapärasest rohkem õhku, kuna teksti on vähem ja repertuaari annotatsioonid on paigutatud vastavalt iga laulu juurde. Kindlasti väärib märkimist ka muutus laulupealkirjade kirjatüübi kasutuses, mis 2009. aastast olnud sama ja mis nüüd välja vahetati.

Laulikud on toimetanud XXVII laulupeo muusikatoimetaja Ave Sopp, kes koos Eha Ristimetsaga on koostanud ka teoste autorite autorite lühitutvustused. Kujunduskontseptsiooni on loonud peo peakunstnik Peeter Laurits, laulikute graafiline disainer on Martin Rästa ja keeletoimetaja Annika Vesi. Kaanekujunduses on kasutatud fragmenti natüürmordist “Laulu- ja tantsupeo reliikviad”, mille autor on Toomas Kalve.

Laulupeo kõiki õppematerjale on ette valmistatud pikalt. Kõik laulupeole registreerinud kollektiivid saavad õppematerjalid kätte vastava maakonna kuraatori käest, kes võtab õppematerjali saabumisel nendega ise ühendust. Tallinna kollektiivide juhte ootavad õppematerjalid Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA-s Pärnu maanteel Tallinnas.

6. mail toimub Estonia kontserdisaalis kõigi kollektiivide juhtidele mõeldud laulupeo repertuaari tutvustav esitluskontsert. Koorijuhtidele mõeldud põhjalikumad õppeseminarid toimuvad eesoleval sügisel.