Oktoobris toimusid esimesed sümfooniaorkestrite seminarid

XXVII laulupeo sümfooniaorkestrite liigijuht Hando Põldmäe jagab pärast esimest sümfooniaorkestrite eelproovi mõtteid, kuidas lähevad orkestrite ettevalmistused 2019. aasta laulupeoks ja mida on oodata orkestritele loodud repertuaarist.

6.-7. oktoobrini kogunesid esimest korda sümfooniaorkestrid nii Tartus kui ka Tallinnas. Tuleva aasta XXVII laulupeole „Minu arm“ võib oodata suurusjärgus ca 60 puhkpilliorkestrit ja 30 sümfoonia- ja keelpilliorkestrit.

Orkestri partituur on mitmekihiline ning pelgalt selle vaatlusel ei pruugi kõla veel selguda. Seetõttu kogunesid oktoobris orkestrid, et saada esimene ettekujutus, kuidas partituur ja muusika 2019. aasta laulupeol kõlama võiks hakata.

Sümfooniaorkestrite liigijuht Hando Põldmäe sõnul võib esimese proovi põhjal julgelt öelda, et orkestritel lähevad ettevalmistused tublisti. „Muidugi on veel rohkelt tööd muusikaliste ja tehniliste detailidega, kuid üldpildis kõlas orkester juba väga hästi. See näitab pillimängijate suurt tahet ja head ettevalmistust,“ rääkis Hando.

Juubelilaulupeo puhkpilli- ja sümfooniaorkestrite repertuaaris on väga palju spetsiaalselt selleks peoks tellitud uudisloomingut. “Puhkpilliorkestreid ootab laulupeol ees neli uudisteost ning sümfooniaorkestrite neljast loost koguni kolm on samuti täiesti uued,“ räägib Hando ja lisab, et ka koondorkestri lugu on tellitud spetsiaalselt selleks peoks.“

Kõik uued teosed on kirjutatud orkestrite eripärasid arvestades. „Mulle tundub, et heliloojad on laulupeo orkestri kõlalise ja koosseisulise eripära hästi ära tabanud ja võib ainult head meelt tunda, et kuuleme laulukaare all peagi päris mitmeid maailma esmaettekandeid,“ rõõmustab Hando.

XXVII laulupidu “Minu arm“ esimene kontsert toimub järgmisel suvel Tallinna lauluväljakul 6. juulil algusega kell 19.00 ning teine kontsert 7. juulil algusega kell 14.00.