Sügisega algab kollektiivide õppeprotsess

Sügisel jätkuvad hooga kollektiivijuhtidele mõeldud seminarid ning algab usin repertuaari õppimine juba jaanuaris toimuvateks esimesteks maakondlikeks eelproovideks. Räägime veel kord ülevaatlikult kõikidest laulu- ja tantsupeo õppematerjalidest ning e-õppematerjalide kasutamise võimalusest.

Kõik kooriliigid on saanud oma liigilauliku, millest leiab nii liigi- kui ühendkoori repertuaari. Õppimise hõlbustamiseks on koorijuhid saanud oma kasutusse ka klaviirid, mis sisaldavad klaverisaateid kõigile kooriliikidele, ning saatefonogrammidega CD-plaadid, mis sobivad kasutamiseks, kui kooril ei ole klaverisaatjat. Tulemas on veel valikkooride laulik, mis on hetkel kohe-kohe trükki minemas ning sisaldab laulupeo 1. kontserdi “Õpetajale” repertuaari. Laulikud jõuavad koorijuhtide kätte oktoobrikuu jooksul.

Tantsurühmad on kätte saanud kõik paberkujul õppematerjalid – Tantsuraamat I, Tantsuraamat II ja Võimlemiskavade raamatu. Viimased kaks tulid septembrikuus värskelt trükist ning need jagati tantsujuhtidele ja võimlemisrühmade juhendajatele septembris toimunud seminaridel. Lisaks on oktoobri esitluskontserdi ajaks oodata ka CD-d, mis sisaldab kõikide teoste jaoks salvestatud saatemuusikat. Kuni plaadi valmimiseni saavad juhendajad tööd teha kodulehel olevaid saatemuusikaid kasutades.

Puhkpilli- ja sümfooniaorkestrite juhid on kätte saanud tööks vajaliku õppematerjali, mis sisaldab iga teose partituuri ja partiide komplekti. Rahvamuusikapeo noodiraamat on valmimisel – lood on valitud ja noodistatud. Kollektiivide juhid on vajalike lugude partiid liigijuhtidelt kätte saanud ning õppematerjali valmides saadetakse need kollektiividele maakondlike kuraatorite abil.

Lisaks traditsioonilistele laulikutele, tantsuraamatutele ja partituuridele on XXVII laulu- ja XX tantsupeo “Minu arm” kodulehel (www.laulupidu.ee) avalikult kättesaadavad ka erinevad e-õppematerjalid, mis toetavad repertuaari omandamist. Need materjalid on mõeldud eelkõige koorijuhtidele, tantsurühmade juhendajatele, orkestrijuhtidele ja pillimängijatele, kuid kuulamas-vaatamas saavad neid käia kõik huvilised. Kuna mõned töölehed ja videod on veebilehele veel tulemas, siis soovitame aeg-ajalt kodulehte külastada ja materjalidel silma peal hoida!

Koorijuhtidele on seal näiteks olemas laulupeo dirigentide poolt koostatud õppimist abistavad töölehed. Sümfoonia- ja puhkpilliorkester leiab kodulehelt teoste pillipartiid, mis seal autorite nõusolekul on avaldatud. Samuti on kooridele ja orkestritele loodud näidisvideod.

Tantsurühmade juhendajad leiavad kodulehelt teoste noodid, liigijuhi täpsustustega tantsu konspektid ning saatemuusika helifailid, mida saab kasutada kuni saatemuusika CD valmimiseni. Kuna tantsuraamatutesse mahub vaid tantsukirjeldus, siis need juhendajad, kellel on treeningtundide läbiviimisel võimalik kasutada klaverisaadet, saavad noodid kodulehelt.