Osaleja

TEEKOND 2019.a XX TANTSUPEOLE

Hea kollektiivi esindaja, et olla Sulle abiks teekonnal tantsupeole, siis oleme siia koondanud info XX tantsupeo toimkonnast, tantsupeole registreerumisest, osalevatest liikidest, kavandatavast repertuaarist, õppematerjalidest, ettevalmistuse ja tantsupeo nädala ajakavast ning rühmajuhile olulisest teabest.

XX TANTSUPEO “MINU ARM” TOIMKOND

XX tantsupidu teeb sügava kummarduse 85 aasta pikkusele tantsupeo traditsioonile. Seetõttu on kõikidel rühmaliikidel repertuaaris varasemate tantsupidude armastatumad tantsupärlid. Kuid loomulikult ei puudu ka uus looming – just selleks tantsupeoks loodud tantsud.

XX tantsupeo ideekavandi autor ja pealavastaja: Vaike Rajaste.
Pealavastaja assistendid: Ülle Feršel, Helena-Mariana Reimann ja Kadri Tiis.
Muusikajuht: Tonio Tamra.
Kirjanduslik konsultant: Sulev Oll.
Dramaturgiline konsultant: Liis Aedmaa.
Tantsupeo tantsutoimetaja: Andi Einaste.
XX tantsupeol on lavastuses kaasatud 11 erinevat rühmaliiki.

REGISTREERIMISEST

Registreerimine 2019. aastal toimuvale XX tantsupeole on avatud laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris http://register.laulupidu.ee/ alates 23. jaanuarist kuni 23. veebruarini 2018.

2018. a sügisel toimub registris andmete korrigeerimine ja täpsustamine, tähtaeg 1.november.

Registreerimisel palume sisestada kollektiivi liikmete nimed koos isikukoodidega, et näha meie laulu- ja tantsupeoliste pere tegelikku mahtu ja ka seda, kes samaaegselt nii laulab, tantsib kui mängib pilli. Tõesed andmed annavad meile võimaluse kavandada maakondlikke eelproove ning laulu- ja tantsupeo nädala ajakava.

OSALEVAD TANTSU- JA VÕIMLEMISRÜHMAD, REPERTUAAR

Tantsijad kannavad maakondlikes eelproovides, tantsupeo etendustel ja rongkäigus pidulikke stiliseerimata rahvarõivaid, mis on võimaluse korral pärit nende oma piirkonnast (kihelkonnast). Rahvarõivaste juurde sobivad vastavalt piirkonnale kas tumedad kinnised kingad või pastlad.

Täiskasvanute segarühmad

Täiskasvanute segarühmad jagunevad nelja liiki – S1, S2, S3, S4. Segarühmad saavad ise liigi valiku teha vastavalt repertuaari raskusastmele ning tantsijate tantsuoskustele ja kogemustele. Rühma suurus on 8 segapaari.

S1-segarühmad

Liigijuht Helena-Mariana Reimann, assistent Marius Aave
S1-segarühmade tüdrukutel on valged rahvarõivad, poistel sinine vatt ja kaabu.

„Suur suvine valgus“ M. Orav / L. Auster
„Külvajad“ H.Tohvelmann / E. Kapp (naistel vajalik külimit)
„Pikseloits“ H. Mikkel / L. Sumera (meestel vajalik tume pikk-kuub, kaabu)
„Oh keeruta“ E. Jakobson / R. Valgre, seadnud ans Kosmikud / D. Vaarandi
„Maa hing“ H.-M. Reimann / Triinu Taul
„Tuljak“ A. Raudkats / M. Härma, seade R. Kull

S2-segarühmad

Liigijuht Kadri Tiis, assistent Kristi Aitsam

„Süit saarte tantsudest“ K. Torop, H. Tohvelmann / rahvamuusika
„Pikseloits“ H. Mikkel / L. Sumera (meestel vajalik tume pikk-kuub, kaabu)
„Laastud lendavad“ E. Jakobson / rahvamuusika seade Kristi Alas
„Selle metsa taga“ M. Saar / J. Tätte “Vilsandi laul”
„Tuljak“ A. Raudkats / M. Härma, seade R. Kull

S3-segarühmad

Liigijuht Karin Soosalu, assistent Elo Unt

„Kolhoositants“ U. Toomi / B. Kõrver
„Oma õnne sepad“ M. Agu / U. ja T. Naissoo / P.-E. Rummo (meestel vajalik vatt või pikk- kuub, kaabu)
„Tule, tantsime!“ V. Rajaste / InBoil “Olen soo”
„Tuljak“ A. Raudkats / M. Härma, seade R. Kull

S4-segarühmad

Liigijuht Rauno Zubko, assistent Helle-Mare Kõmmus

„Kalamees“ M. Orav / rahvamuusika
„Oma õnne sepad“ M. Agu / U. ja T. Naissoo / P.-E. Rummo (lihtsustatud koreograafia), (meestel vajalik vatt või pikk- kuub, kaabu)
“Õhtu labajalg” E. Unt / A. Nõlvak
„Tuljak“ A. Raudkats / M. Härma, seade R. Kull

Naisrühmad

Naisrühmad jagunevad kahte liiki, N1 ja N2. Tantsurühmad saavad ise liigi valiku teha vastavalt repertuaari raskusastmele ning tantsijate tantusoskustele ja kogemustele. Rühma suurus 12 liiget.

N1-naisrühmad

Liigijuht Agne Kurrikoff-Herman, assistent Kärt Vuks

„Kullaketrajad“ H. Mikkel / E. Kapp
„Päevaloits“ Ü. Feršel / A.Avamere/Tarvastu ja Kadrina “Päevaloits”

N2-naisrühmad

Liigijuht Erika Põlendik, assistent Maire Udras

„Targa rehealune“ H. Aassalu / L. Auster
„Oti rattad“ M. Udras / rahvamuusika

Võimlemisrühmad

Liigijuht Urve Keskküla, assistent Kersti Kull
Võimlemisrühmad jagunevad kolme liiki: naiste-, neidude- ja eliitvõimlemisrühmad.
Neiduderühmas osalevad noored, kellest 75% õpivad 2018-2019 õppeaastal 7.-12.klassis.
Eliitrühmadesse kuuluvad võimlejad alates 7 st klassist, kes võistlevad vähemalt vabariiklikel  võistlustel A või B rühmades. Kõigi võimlemisrühmade puhul on arvestatav rühma suurus 8 liiget.

„Rukkirääk“ V. Tarvas, H. Preikoch / J. Jürme Naiste- ja eliitrühmad (vahendiks linik)
“Must madu” (U. Keskküla, K. Kull) / Trad.Attack Neidude- ja eliitrühmad
“Rabahaldjad” (U. Keskküla, K. Kull) / H.Välimäe “Raba” Võimlejate koondkava

Laste- ja noorte segarühmad

Laste- ja noorterühmade liikidesse jaotumine on sünnikuupäeva järgi nii, nagu õpilased jaotuvad klassidesse haridussüsteemis. Rühmaliigi nimetus näitab ära, millises klassis tantsijad 2018/2019 õppeaastal õpivad. Õppeaasta lõppeb 31. augustil 2019. Laulu- ja tantsupeo registris on kollektiivide liikmed isikukoodi põhiselt.

2.-3. klassi segarühmad

Liigijuht Linda Pihu, assistent Liina Eero
Rühmas tantsivad Tallinnas ja Harjumaal tegutsevate tantsurühmade lapsed, kellest 75% õpivad 2018-2019 õppeaastal 2. ja 3. klassis. Rühma suurus on 8 segapaari.

„1-2-3-4-5-6-7“ seadnud H. Aassalu / rahvamuusika
„Plaks ja pliks“ H.-M. Reimann / traditsionaal / Leelo Tungal

6.-8. klassi segarühmad

Liigijuht Ulla Helin-Mengel, assistent Ingrid Jasmin
Rühmas tantsivad lapsed, kellest 75 % õpivad 2018-2019 õppeaastal 6.-8. klassis. Rühma suurus on 8 segapaari.

„Marupolka“ S. ja O. Valgemäe / rahvamuusika
„Metsa vägi“ H. Reimand / rahvamuusika „Kits kidu“, seade ans Nolens Volens

C-noorte segarühmad

Liigijuht Maido Saar, assistent Karel Vähi
Rühmas tantsivad noored, kellest 75% õpivad 2018-2019 õppeaastal 9.-12. klassis. Rühma suurus on 8 segapaari.

„Sõlesepad“ H. Mikkel / I. Voites / H. Haljaste-Allik
„Pihlapuu“ M. Saar / U. Alender
Oma õnne sepad“ M. Agu / U. ja T. Naissoo / P.-E. Rummo (vajalik kaabu)
„Tuljak“ A. Raudkats / M. Härma, seade R. Kull

Pererühmad

Liigijuht Kalev Järvela, assistent Mall Paulus
Kollektiivis tantsivad koos 8 täiskasvanut (soovitavalt segapaarid) ja 16 last, kes õpivad 2018-2019 õppeaastal 1.-5. klassis. NB! Rühmaliigis ei saa osaleda Tallinnas ja Harjumaal tegutsevad kollektiivid.

„Kirisabalind“ K. Järvela / Estonian Voices

Ülalpool kirja pandud info võib tööprotsessis muutuda.

RÜHMA KOOSSEISUDE SUURUSED

Rühma koosseisu suurus ja väljakutöö alus on:

  • segarühmas 8 segapaari;
  • naisrühmas 12 tantsijat;
  • võimlemisrühmas 8 võimlejat;
  • pererühmades 8 täiskasvanut (soovitavalt segapaarid) ja 16 last.

Erijuhud (väiksemad, suuremad koosseisud) käsitletakse eraldi koostöös liigi meeskonnaga. Teises eelproovis toimuvate ettetantsimiste käigus kontrollitakse ja fikseeritakse rühma lõplik tantsijate ja võimlejate arv, mis on aluseks tantsupeole akrediteerimisel. Suuremate koosseisude puhul peavad olema rühma varupaarid valmis tantsima teises rühmas.

MENTORSEMINARID

http://errs.ee/index.php?id=66336

MAAKONDLIKUD EELPROOVID

Tantsurühmadele toimub kaks maakondlikku eelproovi ajavahemikul jaanuar kuni aprill 2019. Esimeses eelproovis toimub ettetantsimine ja töö repertuaariga, teises eelproovis on ettetantsimine hindele.

Tantsurühmadel palume esimesse eelproovi kaasa võtta foto tantsupaarist rahvariietes, milledes plaanitakse osaleda peol (soovitatav 10×15).

Võimlemisrühmadel on üks maakondlik eelproov.

Eelproovis fikseeritakse kollektiivis tantsijate / võimlejate arv.

ETTETANTSIMISED

XX tantsupeo teise eelproovi läbiviimise korraldusest:

Ettetantsimine toimub rahvarõivastes, võimlemisrühmadel oma kollektiivi ühtses rõivastuses ning iga rühm tantsib üldjuhul ette eraldi. Liigijuhil on õigus lubada ette tantsida ka mitu rühma koos;

Kollektiivi iga tantsija/võimleja, kes on kollektiivi nimekirjas, peab olema valmis ette tantsima kõiki oma rühmaliigi- ja ühistantse. Suuremate koosseisude puhul on liigijuhil õigus paluda rühmal tantsida tantsu kaks korda erinevate koosseisudega.

Kui rühmas on puudujaid, siis tuleb sellest liigijuhti enne eelproovi algust informeerida;

Teises eelproovis ettetantsivate koosseisude järgi kontrollitakse ja fikseeritakse rühma lõplik tantsijate arv, mis on aluseks tantsupeole akrediteerimisel. Suuremate või väiksemate koosseisude olemasolul otsustab nende pääsu peole liigijuht, vastavalt ettetantsimise tulemustele.
NB! Juhime tähelepanu, et väljakutöö aluseks on eelpool nimetatud rühmade koosseisude suurused.

Eelproovide ajakavad kooskõlastatakse maakonna kuraatoriga ning need on nähtavad laulu- ja tantsupeo kodulehel hiljemalt 2018.oktoobris. Eelproovi kodukorra ja esinemise järjekorra teeb liigijuht teatavaks eelproovi alguses.

Ettetantsimise korraldus:

Ettetantsimist hindab komisjon, kuhu kuuluvad liigijuht ning vähemalt üks sama liigi assistent;

Ettetantsimisel saavutatud tulemusi antud tantsupeo protsessis muuta ei ole võimalik;

Tantsurühma ja võimlemisrühma hindamise kriteeriumid:

  • Repertuaari esituse täpsus lähtuvalt tantsukirjeldusest ning liigijuhi esimese eelproovi tagasisidest (tagasiside on edastatud registri kaudu igale kollektiivile eraldi);
  • Rühma tehniline tase;
  • Rühma väljenduslikkus;
  • Rühma üldine lavakultuur, rahvarõivaste korrektsus ja nende kandmise oskus;

Kõigi hindamiskriteeriumite põhjal kokku antakse rühma esinemisele 10-palli süsteemis üks hinne. Peole pääsemise aluseks on kollektiivi poolt esitatud tantsude koondhinnetest lähtuvalt tekkinud pingerida

Ettetantsimiste tulemustest teavitamine:

Ettetantsimiste tulemused antakse igale kollektiivile teada läbi laulu- ja tantsupeo elektroonilise registri hiljemalt 6. mail 2019;
Liigijuhtide kokkuvõtete alusel avaldatakse tantsupeole oodatavate kollektiivide nimekiri laulu- ja tantsupeo kodulehel hiljemalt 6. mail 2019.

Tantsupeole akrediteerimine

Tantsupeole akrediteerimine toimub juunis 2019.

Kollektiivi iga liige, kes on peole akrediteeritud, peab osalema kõikides proovides ja etendustel.
Liigijuhil on õigus rühm tantsupeolt eemaldada kui rühm ei osale liigi- ja koondproovides või kui tema tantsuoskuste tase võrreldes teise eelproovi tulemusega on märgatavalt langenud.

Tantsupeo nädal

Tantsupeo liigi- ja koondproovid Tallinnas algavad pühapäeval 30. juunil kell 13:00 (v.a. 2.-3.klassi, 6.-8.klassi ja pererühmad).
2.-3.klassi, 6.-8.klassi segarühmade ja pererühmade liigi- ja koondproovid algavad esmaspäeval 1. juulil kell 13:00.

Esmaspäeval 1. juulil alustavad 2.-3.klassi rühmad Kalevi staadionil kell 10:00; 6.-8.klassi segarühmade ja pererühmade liigiproovid algavad kell 13:00.

Tantsupeo kontserdid toimuvad neljapäeval, 4.07 ja reedel 5.07. Tantsupeolise nädal lõpeb laupäeval, 6.juulil.

NB! Tantsupeolise käepael võimaldab sissepääsu ka pühapäevasele laulupeo II kontserdile, kuid mitte enam koolimajutust ööl vastu pühapäeva ega tasuta toitlustust pühapäeval.

Tantsupeo liigi- ja koondproovide ajagraafik avaldatakse ELT SA kodulehel mais 2019.

Oluline teave

Rühmajuht või kontaktisik kinnitab registreerudes XX tantsupeole, et ta tutvustab käesolevas dokumendis kirjeldatud teekonda tantsupeole ning protsessi käigus ettetulevaid muudatusi tantsijatele ja lasterühmade lapsevanematele.
Kollektiivi kontaktisik vastutab esitatud andmete õigsuse ja uuendamise eest LTP registris.

Edukat teekonda!

XX tantsupeo “Minu arm” kunstilise toimkonna nimel
Vaike Rajaste