Külaliskollektiivid

KÜLALISKOLLEKTIIVIDE OSALEMISEST LAULUPEOL

Eesti laulupidude traditsioon ulatub aastasse 1869. Ligikaudu 150 aastaga on laulupidudel olnud selge mõju nii Eesti rahvuslikule mõtteviisile kui ka poliitilistele arengutele. Traditsioon on oluliselt mõjutanud eesti keele ja kultuuri arengut ning julgustanud ajaloos juba kahel korral eesti rahvast seisma võõrvõimu vastu oma vabaduse ja iseseisvuse eest.

Tänapäeval korraldame laulupidusid iga viie aasta järel. Iga kord koguneb juuli alguses Tallinnasse pea 25 000 esinejat. Laulupeole esinema ei pääse mitte igaüks – selleks tuleb selgeks õppida laulupeo kontserdi kava, mis igale kooriliigile tähendab umbes 15 eestikeelse laulu selgeksõppimist. Laulupeo olulised osad on esinejate rongkäik Tallinna kesklinnast Lauluväljakule (u 5 km), laulupeo tule süütamise tseremoonia, kontserdid kahel päeval ning laulupeo pidulik lõputseremoonia. Sellele kõigele eelnevad suured ühisproovid lauluväljakul. See tähendab, et laulupeol osalemine nõuab igalt esinejalt suurt vaimset ning ka füüsilist pingutust, kuid selle pingutuse tulemusel sünnib ime, mis sõna otseses mõttes tervet rahvast ühendab ning kingib erakordse kogemuse kõigile, kes sellest osa saavad.

Kõiki XXVII laulupeol “Minu arm” osalevaid külaliskollektiive Eestist kaugemalt abistab rõõmuga meie külaliskollektiivide kuraator Ülle Juurik (laulupidu2019@gmail.com).

osavõtutingimused

segakoor (SEK) / valiksegakoor (VSEK)

Kooris peab olema vähemalt 16 lauljat.
Segakooridel tuleb omandada tervikuna liigi repertuaar ja nii 1. kui 2. kontserdi ühendkooride laulud (kokku 12 teost). Valiksegakooridel tuleb õppida lisaks valikkooride laulud (kokku 12+10 teost).

naiskoor (NAK) / valiknaiskoor (VNAK)

Kooris peab olema vähemalt 16 lauljat.
Naiskooridel tuleb omandada tervikuna liigi repertuaar ja nii 1. kui 2. kontserdi ühendkooride laulud (kokku 12 teost). Valiksnaiskooridel tuleb õppida lisaks valikkooride laulud (kokku 12+10 teost).

meeskoor (MEK) / valikmeeskoor (VMEK)

Kooris peab olema vähemalt 16 lauljat.
Meeskooridel tuleb omandada tervikuna liigi repertuaar ja nii 1. kui 2. kontserdi ühendkooride laulud (kokku 12 teost). Valikmeeskooridel tuleb õppida lisaks valikkooride laulud (kokku 12+10 teost).

 

lastekoor (LAK) / valiklastekoor (VLAK)

Lastekooride liik koosneb 10.-16. aastastest lauljatest (kuni 10 % koorist võib olla vanemaid lauljaid).
Kooris peab olema vähemalt 16 lauljat.
Lastekooridel tuleb omandada tervikuna liigi repertuaar ja 1. ja 2. kontserdi ühendkooride laulud (kokku 10 teost). Valiklastekooril tuleb õppida lisaks valikkooride laulud (kokku 10+4 teost).

poistesegakoor (POK)

Kooris peab olema vähemalt 16 lauljat.
Poistekooridel tuleb omandada tervikuna liigi repertuaar ja 1. ja 2. kontserdi ühendkooride laulud (kokku 11 teost).

puhkpilliorkester (PP)

Orkestris peab olema vähemalt 12 mängijat.
Puhkpilliorkestril tuleb omandada tervikuna liigi ja koondorkestri repertuaar (kokku 5 teost). Puhkpilliorkestrid mängivad ka rongkäigus, seal mängitav repertuaar on igaühe enda valida.

sümfooniaorkester (SO)

Orkestris peab olema vähemalt 12 mängijat.
Sümfooniaorkestril tuleb omandada tervikuna liigi ja koondorkestri repertuaar (kokku 5 teost).

laulupeole pääsemise tingimused

Laulupeol esitatavast repertuaarist tuleb teha videosalvestis kahes osas:

 1. valitud teosed repertuaarist 1. novembriks 2018.
 2. kui kollektiiv osutub peole valituks, tuleb saata kogu ülejäänud kava salvestus 15. aprilliks 2019.

Teosed, mille salvestus tuleb saata 1. novembriks 2018:

 • segakoor: G. Ernesaks „Kuulajale“, T. Kõrvits „Emakeelelaul“;
 • naiskoor: G. Ernesaks „Kuulajale“, L. Veevo „Suvine tuul“;
 • meeskoor: G. Ernesaks „Kuulajale“, R. E. Maimets „Mu arm“;
 • lastekoor: G. Ernesaks „Mu isamaa on minu arm“, K. A. Hermann „Lauljate tervitus“;
 • poistesegakoor: G. Ernesaks „Mu isamaa on minu arm“, G. Ernesaks „Kes selle tamme istutas?“
 • puhkpilliorkester: M. Siimer „Ärka, kannel ja harf!“
 • sümfooniaorkester: J. Tarm „Päike laulab“

osavõtumaks

Kui koor on saanud kunstilise toimkonna heakskiidu, saadame teile osavõtumaksu arve.

Osavõtumaks on:

25 € iga kollektiivi liikme (k.a dirigendid ja saatjad) kohta tavakooridel
35 € iga kollektiivi liikme (k.a dirigendid ja saatjad) kohta valikkooridel ja orkestritel

Osavõtumaks sisaldab:

 • toitlustamist lauluväljakul proovide ja kontsertide ajal (üks lõuna päevas);
 • käepaela, mis tagab prii sissepääsu lauluväljakule ja tasuta sõidu Tallinna ühistranspordis;
 • peo teatmikku.

Osavõtumaksu arve tasumise tähtaeg on lükkunud 10. mai 2019 kuupäevalt edasi, arvete väljasaatmise viivituse tõttu. Palume arve tasuda nädala jooksu peale arve saabumist teile.

Transpordi ja majutuse korraldab ja tasub iga kollektiiv ise.

orienteeruv ajakava

N, 4. juuli valikkooride ja sümfooniaorkestri liigiproovid
R, 5. juuli 2. kontserdi proovid
L, 6. juuli laulupeo 1. kontserdi läbimäng / rongkäik ja laulupeo 1. kontsert
P, 7. juuli puhkpilli-, sümfoonia- ja koondorkestri proovid / laulupeo 2. kontsert

kontakt:

Ülle Juurik
e-post: laulupidu2019@gmail.com
tel +372 5383 8786