Valikkoor

Laulupeo avakontsert „Õpetajale” on tänuavaldus kõikidele eesti koolmeistritele. Kava on koostatud eesti heliloojate ja nende õpetajate loodud muusikast. Ajaliselt raamistavad laulupeo esimesel päeval kõlavaid teoseid Jānis Cimze 1872. aastal ilmunud lugu „Rīga dimd” ja Tauno Aintsi 2017. aastal loodud laul „Üksi pole keegi”. Vahele mahub muusikat Peterburi, Tartu, Moskva ja Tallinna kõrgkoolides studeerinutelt, Eestis ja kaugemal elanud komponistidelt. Igaüks neist loojatest on olnud kellegi õpilane ja enamasti ka ise kedagi õpetanud. Lisaks sellele seob neist paljusid omavahel veel suur hulk meie jaoks nähtamatuid või lihtsalt teadmata seoseid, mis aga ühe või teise jaoks isiklikult on just oluliseks saanud.

Peeter Perens, Siim Selis


Leht avaldatud 26.11.18

Siia lehele on koondatud valikkooride repertuaari ja valikkoorIde ettevalmistust puudutav info. Kuna hetkel on põhifookus liigirepertuaaril, siis ka siinne abimaterjalide hulk on veel vähene. Täiendame lehte jooksvalt.

09.01.19 lisatud “Sa oled mu südame suvi” tööleht.
10.01.19 lisatud “Nüüd ole, Jeesus, kiidetud” ja “Sanctus” tööleht.
11.01.19 lisatud “Kuldrannake” tööleht ja esituse video.
18.01.19 lisatud “Kaunimad laulud” tööleht.
22.01.19 lisatud “Laulis isa, laulis poega” helifail, mis on abiks liivi keele hääldusel.
22.01.19 lisatud “Rīga dimd” tööleht.
23.01.19 lisatud “Kadettide koor” helisalvestus.
01.02.19 lisatud “Meie aed” tööleht.
06.02.19 lisatud “Laulis isa, laulis poega” tööleht.
06.02.19 lisatud “Rīga dimd” videofail, mis on abiks läti keele hääldusel.
16.02.19 lisatud “Rīga dimd” aldipartii parandus.
26.02.19 lisatud “Üks hetk” tööleht.
04.04.19 lisatud “Me oleme põhjamaa lapsed” tööleht.
04.04.19 lisatud “Otsekui hirv” noodiparandus.
16.04.19 lisatud täpsustus repertuaari kohta valikkooride II eelproovis


Nooditekst

Rudolf Tobias, Otsekui hirv
takt 26 – sopran, 2. löök – õige noot on c (mitte d)
takt 49 – alt, a-noodi asemel on as
takt 80 – alt, viimane kaheksandik on d
Vabandame!

Tauno Aints, Üksi pole keegi
Võrreldes liigilaulikuga on valikkooride laulikusse ja klaviiri viidud sisse töö käigus tekkinud muutused. Alates 33. taktist lauldakse viimased kuus takti koos kordusega kaks korda läbi.

Karl August Hermann, Kungla rahvas
Võrreldes liigilaulikuga on valikkooride laulikusse ja klaviiri viidud sisse töö käigus tekkinud muutused. Muutunud on helistik – uus helistik on C-duur.
Muutunud on laulu vorm. Laul algab 8-taktilise eelmänguga, salmide vahel on 2-taktiline vahemäng.

Läti rahvalaul, Rīga dimd
takt 2 – alt, 1. löök – õige noot on fis (mitte e)
Vabandame!

Arvo Pärt, Meie aed
takt 64, 1. löök – õige rütm on ti-ti

Eelproovid
  • valiklastekooridel on üks valikkoori proov ehk koos tavaproovidega kokku kolm eelproovi;
  • valiknaiskooridel, valikmeeskooridel, valiksegakooridel on kaks valikkoori proovi ehk koos tavaproovidega kokku neli eelproovi.

Kui repertuaar on hästi omandatud ja valikkoori proov kulgeb ladusalt, siis ettelaulmist ei ole.

Valikkooride repertuaar on I ja II eelproovi vahel jagatud järgnevalt:

Valiknaiskoor
I eelproov: Ester Mägi “Üks hetk”, Tõnu Kõrvits “Nüüd ole, Jeesus, kiidetud”, Cyrillus Kreek “Sanctus”, Veljo Tormis “Laulis isa, laulis poega”, Tauno Aints “Üksi pole keegi”
II eelproov: Eduard Tubin “Õitsiliste koor”, Evald Aav “Me oleme Põhjamaa lapsed”, Friedrich August Saebelmann “Kaunimad laulud”, Karl August Hermann “Kungla rahvas”, Karl August Hermann, seade Raimo Kangro, Kristo Matson “Puud ma laulan haljusesse” ning Ester Mägi “Üks hetk”, Tõnu Kõrvits “Nüüd ole, Jeesus, kiidetud”, Cyrillus Kreek “Sanctus”, Veljo Tormis “Laulis isa, laulis poega”, Tauno Aints “Üksi pole keegi”

Valikmeeskoor
I eelproov: Eino Tamberg “Kadettide koor”, Artur Kapp “Sa oled mu südame suvi”, Cyrillus Kreek “Sanctus”, Veljo Tormis “Laulis isa, laulis poega”, Tauno Aints “Üksi pole keegi”
II eelproov: Aleksander Läte “Kuldrannake”, Evald Aav “Me oleme Põhjamaa lapsed”, Friedrich August Saebelmann “Kaunimad laulud”, Karl August Hermann “Kungla rahvas”, Karl August Hermann, seade Raimo Kangro, Kristo Matson “Puud ma laulan haljusesse” ning  Eino Tamberg “Kadettide koor”, Artur Kapp “Sa oled mu südame suvi”, Cyrillus Kreek “Sanctus”, Veljo Tormis “Laulis isa, laulis poega”, Tauno Aints “Üksi pole keegi”

Valiksegakoor
I eelproov: Mart Saar “Noore veljo, veeritäge”, Rudolf Tobias “Otsekui hirv”, Cyrillus Kreek “Sanctus”, Veljo Tormis “Laulis isa, laulis poega”, Tauno Aints “Üksi pole keegi”

II eelproov: Läti rahvalaul, seade Jānis Cimze “Rīga dimd”, Evald Aav “Me oleme Põhjamaa lapsed”, Friedrich August Saebelmann “Kaunimad laulud”, Karl August Hermann “Kungla rahvas”, Karl August Hermann, seade Raimo Kangro, Kristo Matson “Puud ma laulan haljusesse” ning Mart Saar “Noore veljo, veeritäge”, Rudolf Tobias “Otsekui hirv”, Cyrillus Kreek “Sanctus”, Veljo Tormis “Laulis isa, laulis poega”, Tauno Aints “Üksi pole keegi”


Mõiste valikühendkoori all on mõeldud täiskasvanute liike – valiknais-, valikmees- ja valiksegakoori.

Õitsiliste koor

balletist "Kratt"
muusika: Eduard Tubin
tekst: Erika Tubin

valiknaiskoor

Üks hetk

muusika: Ester Mägi
tekst: Vladimir Beekman

valiknaiskoor

Tööleht
Videod
Video Thumbnail
Üks hetk (täisversioon seminarist)
Üks hetk (täisversioon seminarist)
Video Thumbnail
Üks hetk (ainult laul)
Üks hetk (ainult laul)

Nüüd ole, Jeesus, kiidetud

tsüklist "Kreegi vihik"
muusika: Tõnu Kõrvits

valiknaiskoor

Kuldrannake

muusika: Aleksander Läte
tekst: Ado Reinvald

valikmeeskoor

Tööleht
Videod
Video Thumbnail
Kuldrannake
Kuldrannake

Kadettide koor

ooperist "Cyrano de Bergerac"
muusika: Eino Tamberg
tekst: Jaan Kross

valikmeeskoor

Sa oled mu südame suvi

muusika: Artur Kapp
tekst: Karl Eduard Sööt, Eduard Wöhrmann

valikmeeskoor

Videod
Video Thumbnail
Sa oled mu südame suvi (täisversioon seminarist)
Sa oled mu südame suvi (täisversioon seminarist)
Video Thumbnail
Sa oled mu südame suvi (ainult laul)
Sa oled mu südame suvi (ainult laul)

Rīga dimd

muusika: Läti rahvalaul, seade Jānis Cimze
tekst: rahvaluule

valiksegakoor

Tööleht
Videod
Riga dimd - tekst kuulamiseks

Otsekui hirv

muusika: Rudolf Tobias
tekst: Psalm 42

valiksegakoor

Noore veljo, veeritäge!

muusika: Mart Saar
tekst: rahvaluule

valiksegakoor

Videod
Video Thumbnail
Noore veljo, veeritäge! (täisversioon seminarist)
Noore veljo, veeritäge! (täisversioon seminarist)
Video Thumbnail
Noore veljo, veeritäge! (ainult laul)
Noore veljo, veeritäge! (ainult laul)

Kaunimad laulud

muusika: Friedrich August Saebelmann
tekst: Peeter Ruubel

valikühendkoor

Tööleht

Laulis isa, laulis poega

sarjast "Liivlaste pärandus"
muusika: Veljo Tormis
tekst: liivi rahvaluule

valikühendkoor

Sanctus

Requiemist
muusika: Cyrillus Kreek

valikühendkoor

Tööleht

Me oleme Põhjamaa lapsed

muusika: Evald Aav
tekst: Anna Haava

valikühendkoor

Üksi pole keegi

muusika: Tauno Aints, rahvaviis Kuusalust, Vana Kannel III, 642
tekst: Urve Tinnuri

Teos on kirjutatud XXVII laulupeole

valikühendkoor ja valiklastekoor

Videod
Video Thumbnail
Üksi pole keegi (täisversioon seminarist)
Üksi pole keegi (täisversioon seminarist)
Video Thumbnail
Üksi pole keegi (ainult laul) NB! Laulu vorm on siin veel muutmata.
Üksi pole keegi (ainult laul) NB! Laulu vorm on siin veel muutmata.

Puud ma laulan haljusesse

muusika ja tekst: Karl August Hermann
seade: Raimo Kangro ja Kristo Matson

Kristo Matsoni seade on kirjutatud XXVII laulupeole

valikühendkoor ja valiklastekoor

Videod
Video Thumbnail
Puud ma laulan haljusesse, esitaja Collegium Musicale, klaveril Siim Selis, dirigent Endrik Üksvärav (23.11.18 seminari video on asendatud uuega)
Puud ma laulan haljusesse, esitaja Collegium Musicale, klaveril Siim Selis, dirigent Endrik Üksvärav (23.11.18 seminari video on asendatud uuega)

Kungla rahvas

muusika: Karl August Hermann
tekst: Friedrich Kuhlbars
klaverisaade ja orkestratsioon: Kristo Matson

valikühendkoor ja valiklastekoor

Videod
Video Thumbnail
Kungla rahvas (täisversioon seminarist)
Kungla rahvas (täisversioon seminarist)
Video Thumbnail
Kungla rahvas (ainult laul) NB! Laulu vorm on siin veel muutmata.
Kungla rahvas (ainult laul) NB! Laulu vorm on siin veel muutmata.

Meie aed

I osa
muusika: Arvo Pärt
tekst: Eno Raud

valiklastekoor

Tööleht