Osaleja

Hea laulupeoline!

Tänaste prognooside kohaselt jõuab rongkäigu lõpp lauluväljakule ca kell 19. Koos tavapärase ühendkoori rivistusega hilineks kontserdi algus väga tublisti. Seepärast teeme seekord erandkorras teisiti.

Ühendkooride rivistust nais-, mees- ja segakooridel EI OLE. Ca kell 18:30 (jälgi ekraane) palume nais-, mees- ja segakoori lauljatel hakata tulema AINULT TULETORNIPOOLSEST väravast lavale oma kohtadele, vabas järjekorras.

Avaühendkooris on:

  • raadiotorni pool kõrged hääled (sopranid üleval, tenorid all)
  • tuletorni pool madalad hääled (aldid üleval ja bassid all).

Liikumine lavale toimub paralleelselt rongkäigu lõpu kulgemisega.
Paralleelselt: Tuletorni pool, laululava küljel rivistatakse lastekoorid ja poistekoorid.
Kui meeskoorid, naiskoorid ja segakoorid on laval (ja rongkäik lõppenud), tulevad laululavale AINULT TULETORNI POOLT lastekoorid ja poistekoorid.

Pärast avaühendkoori lõppu jääb lavale valiksegakoor, valikmeeskoor ja valiknaiskoor. Valikkooride häälerühmiti rivistus toimub laval.
Tänaste prognoosidega lõpeb laulupeo avakontsert ca 23:15-23:45.


osaleja_info_A4_print-1