4.-7. juuli 2019
Laulu- ja tantsupeo alguseni
203päeva 12tundi 13minutit 50sekundit

Osaleja

20.11.18 lisatud täpsustus valikkooride ettelaulmise kohta
20.11.18 lisatud täpsustus lastekooride ettelaulmise kohta
26.11.18 lisatud valikkooride repertuaari jaotumine I ja II eelproovi vahel

SEMINARID

Seminarid laste-, poiste-, nais-, mees- ja segakoori dirigentidele

Aitäh kõigile seminaridest osavõtjatele – dirigentidele, kooridele, seminari läbiviijatele, kontsertmeistritele!
Tänud teie positiivse tagasiside eest.
Aitäh 21. Kool ning Tartu Karlova kool meid võõrustamast.

Seminarid mudilaskoori dirigentidele

Igal dirigendil palume kaasa võtta 2 lauljat, üks esimesest- ja teine teisest häälest.

R, 18. jaanuar kell 11.00-13.00 TÜ Õpetajate seminar (Salme 1a), Tartu
Tartu-, Jõgeva-, Võru-, Valga-, Põlvamaa

T, 22. jaanuar kell 10.00-12.00 kultuurikeskus Lindakivi (J. Koorti 22), Tallinn
Tallinna linn

T, 22. jaanuar kell 12.30-14.30 kultuurikeskus Lindakivi (J. Koorti 22), Tallinn
Harju-, Rapla-, Lääne- ja Hiiumaa

N, 24. jaanuar kell 11.00-13.00 Jõhvi kontserdimaja (Pargi 40), Jõhvi
Virumaa

R, 8. veebruar kell 10.00-12.00 Nooruse Maja (Roheline 1b), Pärnu
Pärnu-, Viljandi- ja Järvamaa

E, 11. veebruar kell 10.00-12.00 Kuressaare kultuurikeskus (Tallinna 6), Kuressaare
Saaremaa

MAAKONDLIKUD EELPROOVID

10.10.2018 lisatud sümfooniaorkestrite ettemängimise tingimused

toimuvad kooridele ja puhkpilliorkestritele vahemikus jaanuar-mai 2019.

Kõikidel liikidel on kaks eelproovi, v.a:

  • mudilaskoorid, kellel on üks eelproov;
  • valiklastekoorid, kellel on koos tavaproovidega kokku kolm eelproovi;
  • valiknaiskoorid, valikmeeskoorid, valiksegakoorid, kellel on koos tavaproovidega kokku neli eelproovi.

Eelproovides toimub töö liigi- ja ühendkoori/koondorkestri repertuaariga, samuti iga kollektiivi ettelaulmine/ettemängimine.

Ühendkoori repertuaar on I ja II eelproovi vahel jagatud järgnevalt:

Meeskoor, naiskoor, segakoor
I eelproov: Gustav Ernesaks “Kuulajale”, Miina Härma “Tuljak”, Pärt Uusberg “Igaviku tuules”, Gustav Ernesaks “Mu isamaa on minu arm”
II eelproov: Mihkel Lüdig “Koit”, Fredrik Pacius “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”, Tõnis Mägi “Ilus oled, isamaa”, Peep Sarapik “Mesipuu”

Lastekoor
I eelproov: Pärt Uusberg “Igaviku tuules”, Tõnis Mägi “Ilus oled, isamaa” (kas 2- või 3-häälne seade)
II eelproov: Mihkel Lüdig “Koit”, Fredrik Pacius “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”, Peep Sarapik “Mesipuu”, Gustav Ernesaks “Mu isamaa on minu arm”

Poistekoor
I eelproov (poistekoorid, kes on valinud ühendkoori lõpuploki): Pärt Uusberg “Igaviku tuules”, Tõnis Mägi “Ilus oled, isamaa”, Gustav Ernesaks “Mu isamaa on minu arm”
II eelproov (kõik): Mihkel Lüdig “Koit”, Fredrik Pacius “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm” ning Peep Sarapik “Mesipuu” (poistekoorid, kes on valinud ühendkoori lõpuploki)

Valikkooride repertuaar on I ja II eelproovi vahel jagatud järgnevalt:

Valiknaiskoor
I eelproov: Ester Mägi “Üks hetk”, Tõnu Kõrvits “Nüüd ole, Jeesus, kiidetud”, Cyrillus Kreek “Sanctus”, Veljo Tormis “Laulis isa, laulis poega”, Tauno Aints “Üksi pole keegi”
II eelproov: Eduard Tubin “Õitsiliste koor”, Evald Aav “Me oleme Põhjamaa lapsed”, Friedrich August Saebelmann “Kaunimad laulud”, Karl August Hermann “Kungla rahvas”, Karl August Hermann, seade Raimo Kangro, Kristo Matson “Puud ma laulan haljusesse”

Valikmeeskoor
I eelproov: Eino Tamberg “Kadettide koor”, Artur Kapp “Sa oled mu südame suvi”, Cyrillus Kreek “Sanctus”, Veljo Tormis “Laulis isa, laulis poega”, Tauno Aints “Üksi pole keegi”
II eelproov: Aleksander Läte “Kuldrannake”, Evald Aav “Me oleme Põhjamaa lapsed”, Friedrich August Saebelmann “Kaunimad laulud”, Karl August Hermann “Kungla rahvas”, Karl August Hermann, seade Raimo Kangro, Kristo Matson “Puud ma laulan haljusesse”

Valiksegakoor
I eelproov: Mart Saar “Noore veljo, veeritäge”, Rudolf Tobias “Otsekui hirv”, Cyrillus Kreek “Sanctus”, Veljo Tormis “Laulis isa, laulis poega”, Tauno Aints “Üksi pole keegi”
II eelproov: Läti rahvalaul, seade Jānis Cimze “Rīga dimd”, Evald Aav “Me oleme Põhjamaa lapsed”, Friedrich August Saebelmann “Kaunimad laulud”, Karl August Hermann “Kungla rahvas”, Karl August Hermann, seade Raimo Kangro, Kristo Matson “Puud ma laulan haljusesse”

Ettelaulmiseks/mängimiseks on I ja II eelproovis järgmised teosed:

Mudilaskoor
Kohustuslikku laulu ei ole, loosiga esitatakse 2 laulu liigirepertuaarist

Lastekoor
I eelproov: loosiga Rasmus Puur “Maa, mida armastan” või  Kadri Voorand “Õnn ei tule pikutades” (NB! võib esitada ilma liikumiseta)
II eelproov: kohustuslik teos Karl August Hermann “Lauljate tervitus” ning loosiga üks teos kogu ülejäänud liigi- ja ühendkoori repertuaarist (s.h Voorand “Õnn ei tule pikutades” koos liikumisega; Tõnis Mägi “Ilus oled, isamaa” 2- või 3-häälne seade)

Poistekoor
I eelproov: kohustuslik teos Arvo Pärt “Aatomiku laul”
II eelproov: kohustuslik teos Kadri Hunt “Mere kutse” ning loosiga üks teos kogu ülejäänud liigi- ja ühendkoori repertuaarist (k.a ühendkoori lõpuploki teosed, kui koor on vastava repertuaari valinud)

Naiskoor
I eelproov: loosiga Mari Amor “Päikese tõusu aegu” või Lembit Veevo “Suvine tuul”
II eelproov: kohustuslik teos Seto viis, Kristel Laas “Kergotamine” (esitada koos liikumisega) ning loosiga üks teos kogu ülejäänud liigi- ja ühendkoori repertuaarist

Meeskoor
I eelproov: kohustuslik Riho Esko Maimets “Mu arm”
II eelproov: kohustuslik Tõnis Kaumann “Ärategemise laul” ning loosiga üks teos kogu ülejäänud liigi- ja ühendkoori repertuaarist

Segakoor
I eelproov: loosiga Hain Hõlpus “Kannel” või Tõnu Kõrvits “Emakeelelaul”
II eelproov: kohustuslik teos Eino Tamberg “Isamaale” ning loosiga üks teos kogu ülejäänud liigi- ja ühendkoori repertuaarist

Puhkpilliorkester
I eelproov: kohustuslik teos Mart Siimer “Ärka, kannel ja harf!
II eelproov: loosiga üks teos kogu puhkpilliorkestrite repertuaarist ning orkestritel, kes on valinud ka koondorkestri, mängivad lisaks ühe osa (loosiga) Ardo Ran Varrese teosest “Eesti muinasjutt”

Sümfooniaorkester
I eelproov: kohustuslik teos Tõnu Kõrvits “Päikesele”
II eelproov: loosiga kaks teost kogu repertuaarist (v.a Tõnu Kõrvits “Päikesele”)

Valiksegakoor, valiknaiskoor, valikmeeskoor, valiklastekoor
Kui repertuaar on hästi omandatud ja proov kulgeb ladusalt, siis ettelaulmist ei ole.

Sümfooniaorkestrite eelproovid

I eelproov – koondproov ja ettemäng
II eelproov – koondproov ja ettemäng

Eelproovides fikseeritakse kollektiivi lauljate/orkestrantide arv, mille alusel akrediteeritakse kollektiiv laulupeole.
Eelproovides ja seminaridel osalemine on kõikidele registreeritud kollektiivide juhtidele eeltingimus LTP toetusprogrammist õppestipendiumi taotlemisel.

Maakondlike eelproovide ajakava kooskõlastatakse maakonna/linna kuraatoriga ja avaldatakse laulu- ja tantsupeo kodulehel www.laulupidu.ee hiljemalt novembris 2018.

Hiljemalt 30. mail 2019 antakse läbi laulu- ja tantsupeo elektroonilise registri igale kollektiivile teada ettelaulmiste / -mängimiste tulemused ning avaldatakse kodulehel laulupeole oodatavate kollektiivide nimekiri.

Laulupeole akrediteerimiseks on vaja korrigeerida laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris kollektiivi liikmete andmed. Kollektiivi iga liige, kes on peole akrediteeritud, peab osalema kõikides laulupeo koondproovides ja kontserdil.

LAULUPEO NÄDALA AJAKAVA

N, 4. juuli valikkooride; puhkpilli-, sümfoonia- ja koondorkestri liigiproovid
R, 5. juuli Laulupeo (2. päev) proovid
L, 6. juuli laulupeo avakontserdi läbimäng / rongkäik ja laulupeo avakontsert “Õpetajale”
P, 7. juuli puhkpilli-, sümfoonia- ja koondorkestri liigiproov / mudilaskoori liigiproov / Laulupidu

LIIGID

Koorid:

Kooris peab olema vähemalt 16 lauljat. Võimalikud erandid vaatab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA-le esitatud avalduste alusel üle laulupeo kunstiline toimkond.
Koor peab olema võimeline ette laulma iseseisvalt.

Valikmudilaskoor (VMUK)
2-häälne mudilaskoor, milles laulavad 1.-4. klassi lapsed (5. klassi lapsed erandkorras).
Koormus: mudilaskooride liigilaulud.

Lastekoor (LAK) / valiklastekoor (VLAK)
Lastekooride liik koosneb 5.- 9. klassi lauljatest (kuni 10% koorist võib olla 10. klassist).
Koormus: lastekooride liigilaulud, ühendkoor (v.a G. Ernesaks „Kuulajale“, M. Härma „Tuljak“); valikkooridel lisaks A. Pärt „Meie aed“ I osa, ühislaulud.

Poistekoor (POK)
Poistekooride liik koosneb 2-häälsest poistekoorist (1. klassist kuni poiste häälemurdeni) ja poistesegakoorist.
Koormus: poistekooride liigilaulud, poiste- ja meeskooride ühine repertuaar, avaühendkoor
(v.a G. Ernesaks „Kuulajale“); ühendkoori lõpuplokk on valikuline.
Poistesegakooride noormehed on teretulnud laulma ka meeskooride liigi repertuaari.

Meeskoor (MEK) / valikmeeskoor (VMEK)
Koormus: meeskooride liigilaulud, poiste- ja meeskooride ühine repertuaar, ühendkoor, ühislaulud; valikmeeskooridel lisaks valikkooride laulud.

Naiskoor (NAK) / valiknaiskoor (VNAK)
Koormus: naiskooride liigilaulud, ühendkoor, ühislaulud; valiknaiskooridel lisaks valikkooride laulud.

Segakoor (SEK) / valiksegakoor (VSEK)
Koormus: segakooride liigilaulud, ühendkoor, ühislaulud; valiksegakooridel lisaks valikkooride laulud

Segakooride mehed on teretulnud laulma ka meeskooride (ja valikmeeskoori) repertuaari.

Orkestrid:

Orkestris peab olema vähemalt 12 mängijat. Võimalikud erandid vaatab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA-le esitatud avalduste alusel üle laulupeo kunstiline toimkond.
Kollektiiv peab olema võimeline iseseisvalt ette mängima.

Puhkpilliorkester (PP)
Koormus: puhkpilliorkestrite liik, koondorkester on valikuline.

Sümfooniaorkester (SO)
Koormus: sümfoonia- ja koondorkestri repertuaar.