Eelproovid

Avaühendkoori rivistusest

Tänaste prognooside kohaselt jõuab rongkäigu lõpp lauluväljakule ca kell 19.
Koos tavapärase ühendkoori rivistusega hilineks kontserdi algus väga tublisti.
Seepärast teeme seekord erandkorras teisiti.

Ühendkooride rivistust nais-, mees- ja segakooridel EI OLE.
Ca kell 18:30 (jälgi ekraane) palume nais-, mees- ja segakoori lauljatel hakata tulema AINULT TULETORNIPOOLSEST väravast lavale oma kohtadele, vabas järjekorras.
Avaühendkooris on:
raadiotorni pool kõrged hääled (sopranid üleval, tenorid all)
tuletorni pool madalad hääled (aldid üleval ja bassid all).

Liikumine lavale toimub paralleelselt rongkäigu lõpu kulgemisega.

Paralleelselt: Tuletorni pool, laululava küljel rivistatakse lastekoorid ja poistekoorid.

Kui meeskoorid, naiskoorid ja segakoorid on laval (ja rongkäik lõppenud), tulevad laululavale AINULT TULETORNI POOLT lastekoorid ja poistekoorid.

Ja laulupidu võibki alata.


Eelproovid

on kirjeldatud ära allolevas eelproovide tabelis.


Toitlustamine lauluväljakul

Laulupeoliste toitlustamine toimub välisööklas, mis asub Eesti Näituste C-hallis. Toitlustamiseaegadest proovide graafiku juures tuleb kinni pidada, et vältida masside kokkupõrkeid.
Toitlustamine toimub talongide alusel.

neljapäev, 4. juuli

SÖÖK 15:30-16:30 valiknaiskoor
SÖÖK 16:15-17:15 valiksegakoor
SÖÖK 17:00-17:30 sümfooniaorkester
SÖÖK 17:15-18:30 valikmeeskoor
SÖÖK 17:30-18:30 valiklastekoor

reede, 5. juuli

SÖÖK 11:45-12:45 puhkpilliorkester
SÖÖK 12:45-13:45 meeskoor
SÖÖK 13:00-13:45 LÕPUÜHENDKOORIS osalev poistekoor
SÖÖK 13:15-14:05 naiskoor
SÖÖK 14:00-15:40 lastekoor
SÖÖK 15:30-16:35 poistekoor
SÖÖK 17:00-18:00 sümfooniaorkester
SÖÖK 18:00-20:50 segakoor

laupäev, 6. juuli

Kõik laulu- ja tantsupeol osalejad lähevad sööma otse rongkäigust.

Erisus: Harjumaa kollektiivid (kuna saabuvad viimasena, kooride rivistuse ajal) saavad minna välisööklasse pärast avaühendkoori umbes kell 19:40 (koolimajades majutavatel kooridel on toitlustus koolimajas).
Harjumaa valikkoorid peavad minema sööma otse rongkäigust, enne kontserdi algust.

pühapäev, 7. juuli

SÖÖK 11.15-12.15 sümfooniaorkester ja puhkpilliorkester
SÖÖK 12:10-14:30 valikmudilaskoor
SÖÖK 14:00-15:30 poistekoor ja meeskoor
SÖÖK 14:40-16:00 lastekoor
SÖÖK 15:00-17:35 segakoor
SÖÖK 17:00-18:00 naiskoor

EelproovLiikKuupäevKellaaegKoht
LP nädal Naiskoor, Valiknaiskoor05.07.2019 8:00 - 9:30 Tallinna lauluväljak

8:00 RIVISTUS
8:30-9:30 PROOV (Päikese tõusu aegu; Ilmaratas; Suvine tuul; Kergotamine)

LP nädal Puhkpilliorkester, Puhkpilliorkester KOOND05.07.2019 9:00 - 10:40 Tallinna lauluväljak

9:00 RIVISTUS
9:30-10:40 PROOV (Sinule, Eesti!; Ärka, kannel ja harf!; Kolm eesti rahvapillilugu; Käes on jälle suvi)

LP nädal Meeskoor, Valikmeeskoor05.07.2019 10:15 - 12:30 Tallinna lauluväljak

10:15 RIVISTUS
10:40-11:35 MEK liigiproov (Mu arm; Ärategemise laul; Isad ja pojad)
11:35-12:30 MEK ja POK ühisrepertuaari proov (Mere kutse; Vanaisa; Kes selle tamme istutas?)

LP nädal Poistekoor, Poistekoor ÜK II05.07.2019 11:15 - 12:55 Tallinna lauluväljak

11:15 RIVISTUS
11:35-12:30 MEK ja POK ühisrepertuaari proov (Mere kutse; Vanaisa; Kes selle tamme istutas?)
12:30-12:55 POK liigiproov (Aatomiku laul; Spordimeeste laul)

LP nädal Lastekoor, Valiklastekoor05.07.2019 12:30 - 14:10 Tallinna lauluväljak

12:30 RIVISTUS
12:55-13:55 LAK liigiproov (Lauljate tervitus; Õnn ei tule pikutades; Maarja kuld; Maa, mida armastan)

LP nädal Segakoor, Valiksegakoor05.07.2019 13:30 - 17:50 Tallinna lauluväljak

13:30 RIVISTUS
14:10-15:25 SEK liigiproov (Kannel; Emakeelelaul; Isamaale; Ära mind lahti lase)
15:25-17:10 ÜK proov (Kuulajale; Tuljak; Üksi pole keegi; Ilus oled, isamaa; Igaviku tuules; Ta lendab mesipuu poole)
17:10-17:50 ÜK I ja ÜK II läbimäng

LP nädal Meeskoor, Naiskoor, Valikmeeskoor, Valiknaiskoor05.07.2019 15:00 - 17:50 Tallinna lauluväljak

15:00 RIVISTUS
15:25-17:10 ÜK proov (Kuulajale; Tuljak; Üksi pole keegi; Ilus oled, isamaa; Igaviku tuules; Ta lendab mesipuu poole)
17:10-17:50 ÜK I ja ÜK II läbimäng

LP nädal Lastekoor, Valiklastekoor05.07.2019 15:45 - 18:25 Tallinna lauluväljak

15:45 RIVISTUS
16:10-17:50 ÜK proov ja läbimäng (Ilus oled, isamaa; Igaviku tuules; Ta lendab mesipuu poole; Koit; Hümn; Mu isamaa on minu arm)
17:50-18:25 LAK liigi läbimäng (Lauljate tervitus; Maarja kuld; Õnne ei tule pikutades; Maa, mida armastan)

LP nädal Poistekoor ÜK II05.07.2019 15:45 - 17:50 Tallinna lauluväljak

15:45 RIVISTUS
16:10-17:50 ÜK proov ja läbimäng (Ilus oled, isamaa; Igaviku tuules; Ta lendab mesipuu poole; Koit; Hümn; Mu isamaa on minu arm)

LP nädal Poistekoor05.07.2019 16:45 - 17:20 Tallinna lauluväljak

16:45 RIVISTUS
17:05-17:20 ÜK läbimäng (Koit; Hümn)

LP nädal Puhkpilliorkester, Puhkpilliorkester KOOND05.07.2019 17:45 - 19:00 Tallinna lauluväljak

17:45 RIVISTUS
18:25-19:00 PP läbimäng (Sinule, Eesti!; Ärka, kannel ja harf!; Kolm eesti rahvapillilugu; Käes on jälle suvi)

LP nädal Naiskoor, Valiknaiskoor05.07.2019 18:30 - 19:30 Tallinna lauluväljak

18:30 RIVISTUS
19:00-19:30 NAK liigi läbimäng (Päikese tõusu aegu; Ilmaratas; Suvine tuul; Kergotamine)

LP nädal Sümfooniaorkester05.07.2019 19:00 - 20:40 Tallinna lauluväljak

19:00 RIVISTUS
19:30-20:05 SO liigi läbimäng
20:05-20:40 KOONDORKESTER

LP nädal Puhkpilliorkester KOOND05.07.2019 19:30 - 20:40 Tallinna lauluväljak

19:30 RIVISTUS
20:05-20:40 KOONDORKESTER

LP nädal Poistekoor, Poistekoor ÜK II05.07.2019 20:15 - 21:15 Tallinna lauluväljak

20:15 RIVISTUS
20:40-21:15 POK ning MEK ja POK ühisrepertuaari läbimäng (Aatomiku laul; Spordimeeste laul; Mere kutse; Vanaisa; Kes selle tamme istutas?)

LP nädal Meeskoor, Valikmeeskoor05.07.2019 20:15 - 21:35 Tallinna lauluväljak

20:15 RIVISTUS
20:40-21:15 POK ning MEK ja POK ühisrepertuaari läbimäng (Aatomiku laul; Spordimeeste laul; Mere kutse; Vanaisa; Kes selle tamme istutas?)
21:15-21:35 MEK läbimäng (Mu arm, Ärategemise laul, Isad ka pojad)

LP nädal Segakoor, Valiksegakoor05.07.2019 21:00 - 22:10 Tallinna lauluväljak

21:00 RIVISTUS
21:35-22:10 SEK läbimäng (Kannel; Emakeelelaul; Isamaale; Ära mind lahti lase)

LP nädal Valikmeeskoor, Valiknaiskoor, Valiksegakoor06.07.2019 8:00 - 11:30 Tallinna lauluväljak

8:00 RIVISTUS
8:30-11:30 valikkooride kontserdi läbimäng

LP nädal Valiklastekoor06.07.2019 9:00 - 9:45 Tallinna lauluväljak

9:00 RIVISTUS
9:25-9:45 valikkooride kontserdi läbimäng (Meie aed)

LP nädal Valiklastekoor06.07.2019 10:00 - 11:30 Tallinna lauluväljak

NB! Jälgida läbimängu kulgu
10:00 RIVISTUS
10:25-11:30 valikkooride kontserdi läbimäng (Üksi pole keegi; Puud ma laulan haljusesse; Kungla rahvas)

LP nädal Sümfooniaorkester07.07.2019 8:15 - 9:50 Tallinna lauluväljak

8:15 RIVISTUS
8:45-9:30 SO liigi läbimäng
9:30-9:50 KOONDORKESTER

LP nädal Puhkpilliorkester KOOND07.07.2019 9:00 - 10:40 Tallinna lauluväljak

9:00 RIVISTUS
9:30-9:50 KOONDORKESTER
9:50-10:40 PP liigi läbimäng

LP nädal Puhkpilliorkester07.07.2019 9:30 - 10:40 Tallinna lauluväljak

9:30 RIVISTUS
9:50-10:40 PP liigi läbimäng

LP nädal Mudilaskoor07.07.2019 10:15 - 12:00 Tallinna lauluväljak

10:15 RIVISTUS
10:40-12:00 proov ja kava läbimäng
Rivistusplaan